Απογραφή Συμπεριφοράς Καρκίνου – Σύντομη Έκδοση [CBI-B-14]

 

Ανάλυση

Η Απογραφή Συμπεριφοράς Καρκίνου – Σύντομη Έκδοση [CBI-B-14] είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης που χρησιμοποιείται στον χώρο της ψυχολογίας και της ψυχιατρικής. Σχεδιάστηκε για να μετρήσει τη συμπεριφορά και τις συνήθειες που σχετίζονται με τη νόσο του καρκίνου. Συγκεκριμένα, αξιολογεί τη συναισθηματική ανταπόκριση, την αποδοχή, τη διαχείριση του άγχους, την κοινωνική υποστήριξη και άλλες σχετικές πτυχές που σχετίζονται με την προσαρμογή σε μια διάγνωση καρκίνου. Η χρήση της CBI-B μπορεί να παρέχει στους επαγγελματίες υγείας και τους ερευνητές πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι ασθενείς αντιμετωπίζουν και προσαρμόζονται στη διάγνωση και την αντιμετώπιση του καρκίνου. Επιπλέον, μπορεί να βοηθήσει στον καθορισμό των αναγκών ψυχολογικής υποστήριξης και παρέμβασης προς όφελος του ασθενούς.

 

Στόχος

Ο κύριος στόχος του ερωτηματολογίου είναι να αξιολογήσει τη συμπεριφορά και τις αντιδράσεις ενός ατόμου έναντι της διάγνωσης και της θεραπείας του καρκίνου. Πιο συγκεκριμένα, το εργαλείο αυτό σχεδιάστηκε για να μετρήσει τη συναισθηματική ανταπόκριση, την αποδοχή, τη διαχείριση του άγχους, την κοινωνική υποστήριξη και άλλες σχετικές πτυχές που σχετίζονται με την προσαρμογή του ατόμου στη νέα κατάσταση που επιφέρει η νόσος του καρκίνου.

 

 

Βαθμονόμηση

Η κλίμακα CBI-B-14 αποτελείται 14 στοιχεία τα οποία αξιολογούνται από 1 έως 9 με το 1= καθόλου σίγουροι, έως 9= απόλυτα σίγουροι

 

Βιβλιογραφία

Merluzzi‚ T.V.‚ Martinez-Sanchez‚ M.A. (1997). Assessment of self-efficacy in coping with cancer: Development and validation of the cancer behavior inventory. Health Psychology‚ 16‚ 1–8.

Merluzzi‚ T.V.‚ Nairn‚ R.C.‚ Hegde‚ K.‚ Martinez Sanchez‚ M.A.‚ Dunn‚ L. (2001). Self-efficacy and coping with cancer: Revision of the Cancer Behavior Inventory (Version 2.0). Psycho-Oncology‚ 10(3)‚ 206–217.

Heitzmann‚ C. A.‚ Merluzzi‚ T. V.‚ Jean-Pierre‚ P.‚ Roscoe‚ J. A.‚ Kirsh‚ K. L.‚ & Passik‚ S. D. (2011). Assessing self-efficacy for coping with cancer: Development and psychometric analysis of the brief version of the Cancer Behavior Inventory (CBI-B). Psycho-Oncology‚ 20(3)‚ 302–312.

Heitzmann et al.‚ (2011). Cancer Behavior Inventory–Brief Version. In: Simmons C. A.‚ Lehmann P. (eds). Tools for strengths-based assessment and evaluation‚ New York‚ NY: Springer‚ pp. 295-297. (2013).

Chirico‚ A.‚ Lucidi‚ F.‚ Merluzzi‚ T.‚ Alivernini‚ F.‚ et al. (2017). A meta-analytic review of the relationship of cancer coping self-efficacy with distress and quality of life‚ Oncotarget‚ 8‚36800-36811. doi: 10.18632/oncotarget.15758