Κλίμακα θεραπείας καρκίνου [CATS-25]

 

Ανάλυση

Τα άτομα που λαμβάνουν θεραπεία για τον καρκίνο συνήθως βιώνουν άγχος πριν από τη θεραπεία και αναφέρουν πολυάριθμες οδυνηρές σωματικές και ψυχοκοινωνικές συνέπειες της θεραπείας. Πολλοί αισθάνονται άγχος και φόβο για την προοπτική της χημειοθεραπείας. Υψηλά επίπεδα κλινικά σημαντικού άγχους έχουν παρατηρηθεί σε γυναίκες με πρώιμο καρκίνο του μαστού που πρόκειται να ξεκινήσουν επικουρική χημειοθεραπεία. Τα κοινά σωματικά επακόλουθα της χημειοθεραπείας περιλαμβάνουν ναυτία, κόπωση, απώλεια μαλλιών και προδιάθεση για μόλυνση, ενώ τα μη σωματικά επακόλουθα περιλαμβάνουν άγχος που σχετίζεται με τη θεραπεία, φοβίες με βελόνα και ανησυχίες για τη διάρκεια της θεραπείας. Ομοίως, οι θεραπείες ακτινοθεραπείας μπορεί να προκαλέσουν άγχος, με πάνω από το  των ατόμων που λαμβάνουν ακτινοθεραπεία για καρκίνο να αναφέρουν άγχος πριν από την έναρξη της θεραπείας και ποσοστό παραμένει ανήσυχο στο τέλος της θεραπείας. Το Cancer Treatment Survey αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα και δίνει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες να βελτιώσουν την κατάσταση του ασθενούς.

 

 

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας θεραπείας καρκίνου είναι να παρέχει ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση και την κατάταξη της αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών προσεγγίσεων για τον καρκίνο. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τους ιατρούς και τους ερευνητές να κατανοήσουν ποιες θεραπείες είναι πιο αποτελεσματικές και για ποιους ασθενείς.

 

 

Βαθμονόμηση

Η κλίμακα CΑTS-25 αποτελείται από 25 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται με τα εξής: 1=Διαφωνώ Απόλυτα 2=Διαφωνώ 3=Ενδιάμεσα 4=Συμφωνώ 5=Συμφωνώ Απόλυτα

 

Βιβλιογραφία

Schofield, P., et al. (2012). Cancer Treatment Survey (CaTS): Development and validation of a new instrument to measure patients’ preparation for chemotherapy and radiotherapy. Psycho-Oncology. 21(3):307-315.