Κλίμακα Συναισθηματικού Φόρτου του Περιθάλποντα[CBS-22]

 

Σκοπός Κλίμακας

Η Κλίμακα κατασκευάστηκε to 1980 από τους Reever και Bach-Beterson με σκοπό την περιγραφή και ιεράρχηση των στάδιων ψυχολογικής κατάστασης των φροντιστών.

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα περιέχει 22 ερωτήσεις προς τον φροντιστή και αξιολογεί τη συνολική συναισθηματική επιβάρυνση.

Βαθμολόγηση Κλίμακα

Ο φροντιστής απαντά σε μια κλίμακα πέντε διαβαθμίσεων ανάλογα με το βαθμό στον οποίο αισθάνεται ένα συναίσθημα (0=δεν βιώνει ένα συναίσθημα, 4=το βιώνει πολύ έντονα).

Στατιστική Ανάλυση

Η ανάλυση παλινδρόμησης έδειξε ότι οι ερωτήσεις για την ψυχολογία του ασθενή που μπορούν να προβλέψουν καλύτερα το συναισθηματικό φορτίο του συγγενή αφορούν την άρνηση του ασθενή να συνεργαστεί με τον περιθάλποντα (NPI=3), την κατάσταση μόνιμης ευφορίας του ασθενή (NPI=6), τη νευρικότητα, το άγχος, τις φοβίες του ασθενή χωρίς προφανή λόγο (NPI=5) και την κατάσταση κατά την οποία ο ασθενής έχει χάσει το ενδιαφέρον του για ό,τι συμβαίνει γύρω του (NPI=7). [NPI= συσχέτιση ανάμεσα στην ψυχολογία του ασθενή]

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία Κλίμακα

Μια προηγούμενη μελέτη αξιοπιστίας έδειξε υψηλή εσωτερική συνοχή για τους πέντε παράγοντες με τιμές άλφα του Cronbach μεταξύ 0,70 και 0,87, εκτός από τον παράγοντα περιβάλλον.

Βιβλιογραφία

Elmståhl, S. Instructions to the Caregiver Burden Scale (CBS). Lund University.

Sögüt, Ç., & Dündar, P. E. (2017). Evaluation of caregivers’ burden of the patients receiving home health service in Manisa. Turkish Journal of Public Health15(1), 37-46.

Zarit, S. H., Reever, K. E., & Bach-Peterson, J. (1980). Relatives of the impaired elderly: correlates of feelings of burden. The gerontologist20(6), 649-655.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!