Κλίμακα Πολιτιστικών και Φυλετικών Εμπειριών Κοινωνικοποίησης [CARES-35]

 

Ανάλυση κλίμακας

Η κλίμακα Πολιτιστικών και Φυλετικών Εμπειριών Κοινωνικοποίησης είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται στην κοινωνιολογία και την ψυχολογία για να μελετήσει τις διαφορετικές εμπειρίες που έχουν οι άνθρωποι λόγω του πολιτισμικού τους υποβάθρου και της φυλής τους. Η κλίμακα αυτή βοηθά στην κατανόηση του πώς οι πολιτισμικές και φυλετικές ταυτότητες επηρεάζουν τις αντιλήψεις, τις συμπεριφορές και τις αλληλεπιδράσεις των ανθρώπων. Η κλίμακα αυτή περιλαμβάνει μια σειρά από ερωτήσεις ή δηλώσεις σχετικά με διάφορες πτυχές της πολιτισμικής και φυλετικής ταυτότητας, όπως η γλώσσα, οι παραδόσεις, οι πεποιθήσεις, οι στερεότυποι, οι προκαταλήψεις και η εμπειρία του ρατσισμού. Οι συμμετέχοντες αξιολογούν το βαθμό με τον οποίο συμφωνούν με κάθε δήλωση ή πώς αντιδρούν σε κάθε ερώτηση.

 

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να παρέχει ένα πλαίσιο για τη μέτρηση και την κατανόηση των πολιτιστικών και φυλετικών εμπειριών που επηρεάζουν την ανάπτυξη και τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Μέσω των ερωτήσεων και των δηλώσεων που περιλαμβάνει, η κλίμακα αυτή επιδιώκει να αναδείξει τις πολιτισμικές προκαταλήψεις, τις αντιλήψεις και τα πρότυπα συμπεριφοράς που διαμορφώνονται από το περιβάλλον και τις εμπειρίες κοινωνικοποίησης.

 

Βαθμονόμηση Kλίμακας

Η κλίμακα CARES-35 αποτελείται από 35 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής: α) Φυλετική Προστασία, (β) Πολιτισμικές Ενοράσεις, (γ) Φυλετικά Στερεότυπα, (δ) Διπολιτισμική Αντιμετώπιση και (ε) Βασικά στοιχεία του παλιού σχολείου

 

Βιβλιογραφία

Stevenson‚ H. C. (1994). Validation of the scale of Racial Socialization for African American Adolescents: Steps toward multidimensionality. Journal of Black Psychology‚ 20‚ 445-468. doi:10.1177/00957984940204005

Bentley-Edwards‚ K. L.‚ & Stevenson‚ H. C. (2013). Evolving with the Times: Recasting racial/ethnic socialization measurement to account for multidimensional processes. Manuscript submitted for publication

Laurent‚ Vanessa R.‚ “The Influence of Racial Socialization on the Academic Achievement of Black College Students” (2016). Western Michigan University‚Dissertations. 1609.

 

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!