Ερωτηματολόγιο Συμπεριφοράς Διατροφής Παιδιών [CEBQ-35]

 

Ανάλυση

Η έρευνα έχει υποδείξει ότι οι ατομικές διαφορές σε αρκετές πτυχές του τρόπου διατροφής συμβάλλουν στην ανάπτυξη προβλημάτων βάρους σε παιδιά και ενήλικες. Το Ερωτηματολόγιο Συμπεριφοράς Διατροφής Παιδιών (Child Eating Behaviour Questionnaire – CEBQ) σχεδιάστηκε για να αξιολογεί τους τρόπους διατροφής των παιδιών. Είναι ένα μέτρο που συμπληρώνεται από τους γονείς και αποτελείται από 35 ερωτήσεις, η κάθε μία αξιολογείται σε μια κλίμακα πέντε σημείων που κυμαίνεται από ποτέ έως πάντα. Αποτελείται από οκτώ κλίμακες: Ευαισθησία στη Φαγητό, Συναισθηματικό Υπερφαγία, Απόλαυση του φαγητού, Επιθυμία για πόσιμο, Ευαισθησία στον Κορεσμό, Αργοπορημένος Τρόπος Κατανάλωσης, Συναισθηματική Υποφαγία και Διαλείψεις στο Φαγητό. Το εργαλείο είναι ιδανικό για χρήση σε έρευνες που εξετάζουν τις πρώιμες προδιαγραφές των διατροφικών διαταραχών ή της παχυσαρκίας.

 

 

 

Στόχος

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε για να μετρήσει τους τρόπους διατροφής σε μικρά παιδιά.

 

 

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το ερωτηματολόγιο CEBQ-35 αποτελείται από 35 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής: Ποτέ, Σπάνια, Μερικές φορές, Συχνά, Πάντα.

 

 

 

Βιβλιογραφία

Wardle, J., Guthrie, C. A., Sanderson, S., & Rapoport, L. (2001). Development of the children’s eating behaviour questionnaire. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 42, 963-970.

Carnell, S., & Wardle, J. (2007). Measuring behavioural susceptibility to obesity: Validation of the child eating behaviour questionnaire. Appetite, 48, 104-113