Λίστα Ελέγχου Διαταραχών Στρες Παιδιών [CSDC-30]

 

Ανάλυση

Η Λίστα Ελέγχου Διαταραχών Στρες Παιδιών (Child Stress Disorders Checklist) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των επιπέδων στρες και των σχετικών διαταραχών στα παιδιά. Η λίστα αυτή περιλαμβάνει μια σειρά από συμπτώματα και συμπεριφορές που σχετίζονται με το στρες, όπως άγχος, αποσύνδεση, σωματικά συμπτώματα και αλλαγές στη συμπεριφορά. Κάθε στοιχείο στη λίστα αξιολογείται σε μια κλίμακα που κυμαίνεται από “Καθόλου” έως “Πάρα πολύ”, παρέχοντας μια ποσοτική μέτρηση της σοβαρότητας και της συχνότητας των συμπτωμάτων.

 

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να αξιολογήσει τα επίπεδα στρες και τις σχετικές διαταραχές στα παιδιά. Μέσω της καταγραφής συμπτωμάτων και συμπεριφορών που σχετίζονται με το στρες, η λίστα αυτή βοηθά τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας να εντοπίσουν παιδιά που παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα στρες και που μπορεί να χρειάζονται επιπλέον υποστήριξη ή θεραπεία. Επιπλέον, η λίστα χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της εξέλιξης της υγείας του παιδιού και για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών παρεμβάσεων. Το εργαλείο αυτό συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση των επιπτώσεων του στρες στα παιδιά και στην ανάπτυξη στρατηγικών που προάγουν την ψυχική τους ευημερία και την αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών.

 

 

Βαθμονόμηση

Το Ερωτηματολόγιο CSDC-30 αποτελείται από 30 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής:

 

0 = Καθόλου Αληθές

1 = Κάπως Αληθές

2 = Πολύ Αληθές

 

 

Βιβλιογραφία

[1] Web-based Injury Statistics Query and Reporting System (WISQARS)  Accessed December 21, 2009

[2] Aaron J, Zaglul H, Emery RE. Posttraumatic stress in children following acute physical injury. Pediatr Psychol. 1999;24:335–343

[3] Daviss WB, Mooney D, Racusin R, et al. Predicting posttraumatic stress after hospitalization for pediatric injury. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2000;39:576–583.

[4] Daviss WB, Racusin R, Fleischer A, et al. Acute stress disorder symptomatology during hospitalization for pediatric injury. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2000;39:569–575.

[5] Kassam-Adams N, Winston FK. Predicting child PTSD: the relationship between acute stress disorder and PTSD in injured children. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2004;43:403–411.

[6] Stallard P, Velleman R, Baldwin S. Prospective study of posttraumatic stress disorder in children involved in road traffic accidents. BMJ. 1998;317:1619–