Τεστ Στάσεων προς το Φαγητό των Παιδιών [CEAT-26]

 

Ανάλυση

Το Παιδικό Τεστ Στάσεων προς το Φαγητό (Children’s Eating Attitudes Test – ChEAT) είναι ένα ερωτηματολόγιο 26 ερωτήσεων που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των στάσεων προς το φαγητό και των διαταραγμένων συμπεριφορών σχετικά με τη διατροφή σε παιδιά. Πρόκειται για μια τροποποιημένη έκδοση του Eating Attitudes Test. Εφαρμόζεται με το να διαβάζονται προφορικά τα ερωτήματα στο παιδί και προορίζεται για παιδιά ηλικίας 8 – 15 ετών. Το ChEAT μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό παιδιών που κινδυνεύουν να αναπτύξουν διαταραχή της διατροφής και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέρος μιας πιο κατατοπιστικής διαγνωστικής αξιολόγησης.

 

 

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να αξιολογήσει και να μετρήσει τις στάσεις προς το φαγητό και τις διαταραγμένες συμπεριφορές σχετικά με τη διατροφή σε παιδιά.

 

 

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο CEAT-26 αποτελείται από 26 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής: Ποτέ, Σπάνια, Κάποτε, Συχνά, Πολύ Συχνά, Πάντα.

 

Βιβλιογραφία

Garner, D., Olmsted, M., Bohr, Y., & Garfinkel, P. (1982). The Eating Attitudes Test: Psychometric features. Psychological medicine, 12, 871-878.

Maloney, M. J., McGUIRE, J. B., & Daniels, S. R. (1988). Reliability testing of a children’s version of the Eating Attitude Test. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 27(5), 541-543.

Maloney, M. J., McGuire, M., Daniels, S. R., & Specker, B. (1989). Dieting behavior and eating attitudes in children. Pediatrics, 84(3), 482-9.

Smolak, L., & Levine, M. P. (1994). Psychometric properties of the children’s eating attitudes test. International Journal of Eating Disorders, 16(3), 275-282.