Λίστα Ελέγχου Στρατηγικών Αντιμετώπισης Παιδιών [CCSC-106]

 

Ανάλυση 

 

Η Λίστα Ελέγχου Στρατηγικών Αντιμετώπισης Παιδιών (Children’s Coping Strategies Checklist – CCSC) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των στρατηγικών που υιοθετούν τα παιδιά για να αντιμετωπίσουν το άγχος και τις προκλήσεις της καθημερινότητας. Η CCSC περιλαμβάνει μια σειρά από ερωτήσεις που εξετάζουν τις διάφορες μεθόδους αντιμετώπισης, όπως η αναζήτηση υποστήριξης, η γνωστική αναδιάρθρωση, οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, και οι συναισθηματικές αντιδράσεις. Κάθε απάντηση βαθμολογείται σε μια κλίμακα που επιτρέπει την ποσοτικοποίηση της χρήσης κάθε στρατηγικής. Η ανάλυση των απαντήσεων παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν τα παιδιά, βοηθώντας τους επαγγελματίες να κατανοήσουν καλύτερα πώς διαχειρίζονται τα παιδιά το άγχος και τα προβλήματα. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να καθοδηγήσουν την ανάπτυξη και την εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ψυχικής υγείας των παιδιών, καθώς και να υποστηρίξουν ερευνητικές προσπάθειες που εξετάζουν τη σχέση μεταξύ στρατηγικών αντιμετώπισης και ψυχολογικών εκβάσεων.

 

Στόχος

 

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να αξιολογήσει τις διάφορες στρατηγικές που χρησιμοποιούν τα παιδιά για να αντιμετωπίσουν το άγχος και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. Μέσω της CCSC, οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τους μηχανισμούς αντιμετώπισης των παιδιών, εντοπίζοντας τις προσαρμοστικές και μη προσαρμοστικές στρατηγικές που υιοθετούν. Αυτή η κατανόηση είναι κρίσιμη για την παροχή στοχευμένης υποστήριξης και την ανάπτυξη αποτελεσματικών παρεμβάσεων που ενισχύουν την ανθεκτικότητα και την ψυχική ευημερία των παιδιών. Επιπλέον, η CCSC υποστηρίζει ερευνητικές προσπάθειες που εξετάζουν τη σχέση μεταξύ στρατηγικών αντιμετώπισης και ψυχολογικών εκβάσεων, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ψυχικής υγείας και της ποιότητας ζωής των παιδιών.

 

Βαθμονόμηση

 

Το ερωτηματολόγιο CCSC-106 αποτελείται από 106 ερωτήματα τα οποία απαντιούνται με τα εξής: 1=Ποτέ‚ 2=Μερικές φορές‚ 3=Συχνά‚ 4=Τις περισσότερες φορές

 

Βιβλιογραφία 

 

Ayers‚ T. S. (1991). A dispositional and situational assessment of children’s coping: Testing alternative theoretical models. Unpublished Dissertation‚ Arizona State University‚ Tempe.

Ayers‚ T. S. (1992). A dispositional and situational assessment of children’s coping: Testing alternative theoretical models. Dissertation Abstracts International‚ 53(1-B)‚ 556.

Ayers‚ T. S.‚ Sandler‚ I. N.‚ West‚ S. G.‚ & Roosa‚ M. W. (1996). A dispositional and situational assessment of children’s coping: Testing alternative models of coping. Journal of Personality‚ 64(4)‚ 923-958.

Sandler‚ I. N.‚ Tein‚ J. Y.‚ & West‚ S. G. (1994). Coping‚ stress‚ and the psychological symptoms of children of divorce: A cross-sectional and longitudinal study. Child Development‚ 65(6)‚ 1744-1763.

Program for Prevention Research (1992‚ October). Divorce Adjustment Project Documentation. Unpublished manuscript‚ Arizona State University: Tempe‚ AZ.