Clinical Analysis Questionnaire [CAQ-272]

Ερωτηματολόγιο Εκτίμησης των Φυσιολογικών και των Παθολογικών Χαρακτηριστικών της Προσωπικότητας [ΕΑΚ-272]

 

Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Το ερωτηματολόγιο κατασκευάστηκε από τους Krug και Cattell το 1980, συντελείται από 28 κλίμακες και χωρίζεται σε δύο τμήματα με 272 ερωτήσεις συνολικά. Οι 16 κλίμακες αξιολογούν φυσιολογικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ενώ οι υπόλοιπες 12 παθολογικά χαρακτηριστικά αυτής. Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε άτομα τουλάχιστον 16 ετών τα οποία διαθέτουν μόρφωση δημοτικού και άνω. Υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου είτε ατομικά είτε ομαδικά χωρίς περιορισμό χρόνου, ωστόσο έχει παρατηρηθεί ότι κατά μέσο όρο απαιτούνται 90 με 120 λεπτά, με τον χρόνο να αυξάνεται για τα άτομα με κατάθλιψη.

Στόχος Ερωτηματολογίου 

Το ερωτηματολόγιο έχει ως στόχο την αξιολόγηση των παθολογικών και φυσιολογικών γνωρισμάτων της προσωπικότητας.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το ερωτηματολόγιο βαθμολογείται με βάση μία τριβάθμια κλίμακα και γίνεται στο χέρι με τη χρήση συγκεκριμένων κλειδιών για κάθε μέρος. Οι πρώτες τιμές που προκύπτουν μέσω της αρχικής καταμέτρησης (raw scores) μετατρέπονται αργότερα σε τιμές sten (μέσος όρος=5.5, τυπική απόκλιση=2 και διάστημα από 1 έως 10). Βάσει των τελευταίων σχηματίζεται το διάγραμμα προσωπικότητας. Συναντώνται διαφορετικές νόρμες για γυναίκες, άντρες αλλά και για ειδικούς πληθυσμούς.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου έχει καταστεί έγκυρη μέσω της μελέτης διάφορων δειγμάτων του εξωτερικού. Η μετάφραση του ερωτηματολογίου CAQ-272 είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα η οποία είναι σε διαδικασία στάθμισης. Στα πρώτα αποτελέσματα της ελληνικής έκδοσης παρατηρούνται ικανοποιητικοί δείκτες εγκυρότητας και αξιοπιστίας.

Βιβλιογραφία

Krug, S. E., Cattell, R. B., & Delhees, K. H. (1980). Clinical analysis questionnaire manual. Institute for Personality and Ability Testing.