Έλεγχος Συμπεριφορών Συνεξάρτησης [CODI-29]

 

 

Ανάλυση

Το ερωτηματολόγιο “Έλεγχος Συμπεριφορών Συνεξάρτησης” (Co-Dependency Inventory, CDI) είναι ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης που σχεδιάστηκε για τη μέτρηση της παρουσίας και του βαθμού των συμπεριφορών και τάσεων συνεξάρτησης σε άτομα. Η συνεξάρτηση είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει πρότυπα δυσλειτουργικής συμπεριφοράς και σκέψης σε σχέσεις, όπου τα άτομα επικεντρώνονται υπερβολικά στις ανάγκες των άλλων με βλάβη του δικού τους ευημερούς

 

Σκοπός

Σκοπός του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι η αξιολόγηση των συμπεριφορών και των στάσεων που σχετίζονται με την συνεξάρτηση. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πτυχές όπως η υπερβολική φροντίδα για τις ανάγκες των άλλων, η έλλειψη υγιών όρων, και η αδυναμία να θέτουν όρια στις σχέσεις.

 

Βαθμονόμηση

Το Ερωτηματολόγιο CODI-29 αποτελείται από 29 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται με τα εξής: 0= Ποτέ, 1= Καμιά φορά, 2= Συχνά, 3= Πάντα

 

 

Βιβλιογραφία

tonebrink‚ S. (1988). A measure of co-dependency and the impact of socio-cultural ch‎aracteristics. Unpublished ma‎ster’s Thesis‚ University of Hawaii‚ School of Social Work

Stonebrink‚ S. (1988). Co-Dependency Inventory (CODI).  IN Fischer‚ Joel.‚ Corcoran‚ Kevin J. (2007 ). Measures for Clinical Practice and research: A sourcebook. (4th ed.). NY. Oxford University Pr. Vol. 1‚ Page (s): 221-223.