Αντισταθμιστικές Διατροφικές Συμπεριφορές που Σχετίζονται με την Κατανάλωση Αλκοόλ [CEBRAC-21]

 

Ανάλυση

Οι αντισταθμιστικές διατροφικές συμπεριφορές που σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοόλ αναφέρονται στο φαινόμενο όπου κάποιοι άνθρωποι αντιδρούν στην κατανάλωση αλκοόλ με συγκεκριμένες διατροφικές συμπεριφορές. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την υπερβολική κατανάλωση τροφών (όπως πίτσα, τσίπς, γλυκά κλπ.) ή την αυξημένη κατανάλωση θερμίδων μετά την κατανάλωση αλκοόλ. Οι αντισταθμιστικές διατροφικές συμπεριφορές μπορούν να προκύψουν από διάφορους παράγοντες, όπως η ψυχολογική επίδραση του αλκοόλ, η κοινωνική πίεση, η απώλεια αυτο-ελέγχου κατά την κατανάλωση αλκοόλ, και οι παρενέργειες της αλκοολικής μέθης.

 

 

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να κατανοήσει και να διερευνήσει τις σχέσεις μεταξύ της κατανάλωσης αλκοόλ και των συμπεριφορών διατροφής. Μελετώντας αυτές τις συμπεριφορές, ο στόχος είναι να αναδειχθούν οι παράγοντες που συνδέονται με την υιοθέτηση αντισταθμιστικών διατροφικών συμπεριφορών μετά την κατανάλωση αλκοόλ.

 

 

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο CEBRAC-21 αποτελείται από 21 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται με τα εξής:

 

1 = Ποτέ

2 = Σπάνια

3 = Κάποιες φορές

4 = Συχνά

5 = Σχεδόν πάντα

 

 

Βιβλιογραφία

Rahal CJ‚ Bryant JB‚ Darkes J‚ Menzel JE‚ Thompson JK.2012. Development and validation of the Compensatory Eating and Behaviors in Response to Alcohol Consumption Scale (CEBRACS). Eat Behav. 2012 Apr;13(2):83-7.

Bryant JB‚ Darkes J‚ Rahal C. 2012. College students’ compensatory eating and behaviors in response to alcohol consumption. J Am Coll Health. 2012;60(5):350-6