Δείκτης Άγχους στον Αθλητισμό [CSAI-17]

 

Ανάλυση

Το CSAI-2 είναι ένα ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης με 17 ερωτήματα που μετρά τρεις διαστάσεις του άγχους: γνωστικό άγχος, σωματικό άγχος και αυτοπεποίθηση.

 

– Το γνωστικό άγχος αφορά τις σκέψεις και τις ανησυχίες του αθλητή σχετικά με την επίδοσή του. Παραδείγματα από στοιχεία γνωστικού άγχους στο CSAI-2 περιλαμβάνουν: “Φοβάμαι ότι μπορεί να μην τα πάω τόσο καλά σε αυτόν τον αγώνα όσο θα μπορούσα” και “Φοβάμαι να κολλήσω κάτω από πίεση.”

 

– Το σωματικό άγχος αφορά τα φυσικά συμπτώματα άγχους του αθλητή, όπως αυξημένος καρδιακός παλμός, ένταση στους μύες και εφίδρωση. Παραδείγματα από στοιχεία σωματικού άγχους στο CSAI-2 περιλαμβάνουν: “Ο σώμα μου αισθάνεται τεταμένο” και “Αισθάνομαι ανήποπτος.”

 

– Η αυτοπεποίθηση αφορά την πεποίθηση του αθλητή στην ικανότητά του να επιτύχει. Παραδείγματα από στοιχεία αυτοπεποίθησης στο CSAI-2 περιλαμβάνουν: “Νιώθω αυτοπεποιημένος” και “Είμαι βέβαιος ότι μπορώ να ανταπεξέλθω στην πρόκληση.”

 

Η αξιολόγηση του CSAI-2 γίνεται με βάση τα σκορ που παίρνει ο αθλητής σε κάθε μια από τις παραπάνω διαστάσεις.

 

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να μετρήσει πόσο άγχος επικρατεί στον αθλητισμό.

 

 

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το ερωτηματολόγιο CSAI-17 αποτελείται από 17 ερωτήματα τα οποία βαθμολογούνται με τα εξής:

1 = Καθόλου

2 = Κάπως

3 = Μέτρια

4 = Πολύ

 

Βιβλιογραφία

Martens‚ R. (1977). Sport Competition Anxiety Test. Champaign‚ IL: Human Kinetics.

Martens‚ R.‚ Burton‚ D.‚ Rivkin‚ F.‚ & Simon‚ J. (1980). Reliability and validity of the Competitive State Anxiety Inventory (CSAI). In C.H. Nadeau‚ W.C.‚ Halliwell‚ K.M.

Martens‚ R.‚ Vealey‚ R.S.‚ & Burton‚ D. (1990) Competitive anxiety in sport‚ Human Kinetics: Champaign‚ IL.

Cox‚ Richard H. MartensMatthew P. and Russell William D. (2003). Measuring Anxiety in Athletics: The Revised Competitive State Anxiety Inventory2. Journal of Sport and Exercise Psychology 25 519- 533.