Conceptions and MisConceptions Quesionnaire [CMCQ-12]

Ερωτηματολόγιο Αντιλήψεων και Προκαταλήψεων [CMCQ-12]

 

Σκοπός Ερωτηματολογίου

Το ερωτηματολόγιο κατασκευάστηκε το 1986 από τον DiClimente και τους συνεργάτες του με σκοπό να αξιολογηθεί η συμπεριφορά και η στάση των παιδιών σε σχέση με παιδιά ίδιας ηλικίας που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας ή έχουν αναπηρίες. Στοχεύει περισσότερο στη συλλογή πληροφοριών γύρω από τις αντιλήψεις και τις προκαταλήψεις των παιδιών αλλά και στην εξοικείωση τους με άτομα με ιδιαίτερα προβλήματα υγείας.

Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 12 ερωτήσεις ανοιχτού τύπου για ενηλίκους και παιδιά, οι οποίες προσαρμόζονται ανάλογα. Συνήθως χορηγείται σε άτομα που έχουν εκτεθεί σε μια βιωματική εμπειρία, πραγματική ή εικονική είτε σε εκείνα τα άτομα που συναναστρέφονται με άτομα που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Το CMCQ-12 αξιολογεί τις αντιλήψεις, τα συναισθήματα, τις προκαταλήψεις, τις ερμηνείες και τις παρερμηνείες των παιδιών απέναντι στη σοβαρή αρρώστια ή την αναπηρία και στα άτομα με ειδικές ανάγκες.

 

Βαθμολόγηση Ερωτήσεων

Η ταξινόμηση των δεδομένων συσχετίζεται με το αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού, τους κοινωνικούς και τους πολιτικούς παράγοντες, και προσδιορίζεται σύμφωνα με τις νόρμες που προκύπτουν από την έρευνα των DiClimente et al. (1986).

Στατιστική Ανάλυση

Η αξιολόγηση του CMCQ-12 ακολουθεί τις διαδικασίες που εφαρμόζονται από προβολικά ερωτηματολόγια, δηλαδή οι απαντήσεις υπόκεινται στην προβολική υπόθεση και η ερμηνεία τους στηρίζεται στην ανάλυση περιεχομένου.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία Ερωτηματολογίου

Η αξιοπιστία επαναληπτικού ελέγχου για το CMCQ-12 υπολογίστηκε σε μια δεύτερη χορήγηση με την ίδια βιωματική εμπειρία. Ο δείκτης Cronbach’a χρησιμοποιήθηκε για υπολογιστεί η εσωτερική συνέπεια με την τιμή του δείκτη να είναι 0.55, κάτι που δεν μας εξασφαλίζει την αξιοπιστία.

Βιβλιογραφία

Fuller, C., Huang, H., & Thienprayoon, R. (2022). Managing Pain and Discomfort in Children with Cancer. Current Oncology Reports, 1-13.

Hatira, D. P., & Liossi, C. (1998, May). The common conception of the child and the adolescent about the pediatrics cancer. In PSYCHO-ONCOLOGY (Vol. 7, No. 3, pp. 189-189). BAFFINS LANE CHICHESTER, W SUSSEX PO19 1UD, ENGLAND: JOHN WILEY & SONS LTD.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!