Κλίμακα Ανησυχίας για το Βάρος και τη Δίαιτα [COWDS-14]

 

Ανάλυση Κλίμακας

 

Η κλίμακα ανησυχίας για το βάρος και τη δίαιτα COWDS-14 χρησιμοποιείται για να μετρήσει την ανησυχία ή το επίπεδο επιρροής που έχει η διατροφή και το βάρος στη ζωή ή στην ψυχολογική κατάσταση ενός ατόμου. Η κλίμακα  χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της διατροφικής ή ψυχολογικής αξιολόγησης για να μετρήσει τη σοβαρότητα της ανησυχίας για το βάρος ή για να καταγράψει το επίπεδο προσήλωσης σε διατροφικούς περιορισμούς. Το εργαλείο αυτό είναι χρήσιμο για επαγγελματίες υγείας που εργάζονται με ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη διατροφή ή τη σχέση τους με το βάρος τους.

 

 

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να παρέχει ένα μέσο για τη μέτρηση και την αξιολόγηση της ανησυχίας ή της σοβαρότητας των προβλημάτων σχετικά με το βάρος και τη διατροφή.

 

 

Βαθμονόμηση Κλίμακας

Η κλίμακα COWDS-14 αποτελείται από 14 ερωτήματα τα οποία απαντιούνται με τα εξής:

  1. Ποτέ
  2. Μία φορά
  3. Δύο φορές
  4. Τρεις φορές
  5. Περισσότερες από τρεις φορές

 

 

Βιβλιογραφία

Kagan‚ D. M.‚ Squires‚ R. L. (1984). Eating disorders among adolescents: patterns and prevalence. Adolescence. 19 (73)‚ 15–29.

Kagan‚ D. M.‚ & Squires‚ R. L. (1984). Compulsive eating‚ dieting‚ stress‚ and hostility among college students. Journal of College Student Personnel‚ 25(3)‚ 213-220.

Kagan‚ D. M.‚ and Squires‚ R. L. (1984). Concern over Weight and Dieting (COWD). In Fischer‚ Joel.‚ Corcoran‚ Kevin J. (2007). Measures for Clinical Practice and research: A sourcebook. (4th ed.). NY. Oxford University Pr. Vol. 1‚ Page (s): 502-504.

Payne‚ Keith. (1997). “The Effect of Self-Focused Attention on Psychopathology” . Honors College Capstone Experience/Thesis Projects. Paper 129. http://digitalcommons.wku.edu/stu_hon_theses/129

Thomad‚ Martina. (2010). Perceptions of body image among low socioeconomic status African American mothers and their daughters in the Mobile‚ Alabama. University of Alabama‚ master of Arts thesis