Συντομευμένη Κλίμακα Αξιολόγησης Συμπτωμάτων Μνήμης [CMSAS-11]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Με την εισαγωγή και την αυξανόμενη αποδοχή του βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου υγείας, γίνεται ολοένα πιο συνηθισμένο να αξιολογείται η ποιότητα ζωής των ασθενών πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά από σοβαρή ασθένεια, πόνο ή χειρουργική επέμβαση. Οι φροντιστές παλλιατιβής φροντίδας ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την ευημερία των ασθενών που ενδέχεται να υποφέρουν από ψυχολογικά καθώς και φυσικά συμπτώματα. Τα αποτελέσματα των ψυχολογικών διεργασιών αναγνωρίζονται πλέον ως σημαντικοί παράγοντες για την φυσική μας υγεία. Για αυτόν τον λόγο, αναπτύχθηκε και επικυρώθηκε το MSAS-SF για τους κλινικούς που χρειάζονται ένα γρήγορο, ακριβές και πολυδιάστατο μέτρο της ποιότητας ζωής του ασθενούς.

 

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να μετρήσει την συχνότητα, τη σοβαρότητα και τη δυσφορία που σχετίζεται με 32 ξεχωριστά, πολυδιάστατα συμπτώματα που εμπειρούνται από ασθενείς.

 

 

Βαθμονόμηση Κλίμακας

Η Κλίμακα CMSAS-11 αποτελείται από 11 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται σε μια κλίμακα Likert με τα εξής:

0=Καθόλου, 1=Λίγο, 2=Κάποιο, 3=Αρκετά, 4=Πολύ

 

 

Βιβλιογραφία

Chang, V. T., Hwang, S. S., Kasimis, B., & Thaler, H. T. (2004). Shorter Symptom Assessment Instruments: The Condensed

Memorial Symptom Assessment Scale (CMSAS). Cancer Investigation, 22(4), 526–536