Αξιολόγησης Διαταραχής Συμπεριφοράς [CDRS-19]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Θεωρείται προτεραιότητα δημόσιας υγείας να διαχειριστούμε αποτελεσματικά την ενοχλητική συμπεριφορά ανήσυχων εφήβων και παιδιών. Η διαταραχή συμπεριφοράς (CD) εκτιμάται ότι επηρεάζει έως και το 5% των παιδιών ηλικίας από τέσσερα έως δεκαέξι και συχνά συνδέεται με τη χρήση ναρκωτικών, τη βία και τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Επομένως, είναι σημαντικό να έχουμε αξιόπιστες και συνεκτικές μετρήσεις της CD. Ωστόσο, πολλές υπάρχουσες κλίμακες μετρούν τη CD με τρόπους που δεν είναι πλήρως συμβατοί με τα κριτήρια που περιγράφονται στο DSM-IV.

 

 

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να επιτρέπει τη μέτρηση της διαταραχής συμπεριφοράς.

 

 

 

Βαθμονόμηση Κλίμακας

Η Κλίμακα CDRS-19 αποτελείται από 19 στοιχεία τα οποία κάποια απαντιούνται με τα εξής: Ποτέ, Μια φορά, Μηνιαία, Εβδομαδιαία, Καθημερινά και κάποια με: Χωρίς προβλήματα, Ελαφριά προβλήματα, Μέτρια προβλήματα, Σοβαρά προβλήματα, Πολύ σοβαρά προβλήματα.

 

 

 

Βιβλιογραφία

Waschbusch, D. A., & Elgar, F. J. (2007). Development and validation of the conduct disorder rating scale. Assessment, 14, 65-74.

Fabiana. G. A, Pelham, W. E., Waschbusch, D. A., Gnagy, E. M., Lahey, B. B., et al. (2006). A Practical Measure of Impairment: Psychometric Properties of the Impairment Rating Scale in Samples of Children With Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Two School-Based Samples. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 35(3), 369–385.