Σκέψεις για Μελλοντικές Συνέπειες [CFCS-12]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Δεδομένη την χρονική τους φύση, ένας παράγοντας που προβλέπει τη συμπεριφορά υγείας είναι οι “Σκέψεις για Μελλοντικές Συνέπειες” ενός ατόμου (CFC Scale) (δηλαδή, ο βαθμός με τον οποίο οι άνθρωποι λαμβάνουν υπόψη τους τις πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των τρεχουσών τους συμπεριφορών και επηρεάζονται από αυτές τις πιθανές επιπτώσεις; Strathman, Gleicher, Boninger, & Edwards, 1994). Η κλίμακα “Σκέψεων για Μελλοντικές Συνέπειες” (CFC) είναι μια κλίμακα 12 στοιχείων που χρησιμοποιεί αξιολογήσεις 5 σημείων (1 = εξαιρετικά ατυπικό έως 5 = εξαιρετικά χαρακτηριστικό). Ένα παράδειγμα ενός στοιχείου είναι “Σκέπτομαι πώς θα μπορούσαν να είναι τα πράγματα στο μέλλον και προσπαθώ να επηρεάσω αυτά τα πράγματα με την καθημερινή μου συμπεριφορά.”

 

 

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να αξιολογήσει το βαθμό με τον οποίο οι άνθρωποι δίνουν έμφαση στις βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες συνέπειες.

 

 

Βαθμονόμηση Κλίμακας

Η Κλίμακα CFCS-12 αποτελείται από 12 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται από μια κλίμακα με 5 απαντήσεις: 1=εξαιρετικά ατυπικό, 2=κάπως ατυπικό, 3=αβέβαιο, 4=κάπως χαρακτηριστικό, 5=εξαιρετικά χαρακτηριστικό.

 

 

Βιβλιογραφία

 

Strathman, A., Gleicher, F., Boninger, D. S., & Edwards, C. S. (1994). The consideration of future consequences: Weighing immediate and distant outcomes of    behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 66(4), 742-752

Cauffman, E. & Steinberg, L. (2000). (Im)maturity of judgement in adolescence: why adolescents may be less culpable than adults. Behavioral Sciences & the Law, 18(6), 741-760

Joireman, J., Sprott, D. E. & Spangenberg, E. R. (2005). Fiscal responsibility and the consideration of future consequences. Personality and Individual Differences, 39(6), 1159-1168

Sheina, O. & Martin, H. (2006). Temporal framing and the decision to take part in type 2 diabetes screening: effects of individual differences in consideration of future consequences on persuasion. Health Psychology, 25(4), 537-548

Howlett, E., Kees, J. & Kemp, E. (2008). The role of self-regulation, future orientation, and financial knowledge in long-term financial decisions. Journal of Consumer Affairs, 42(2), 223-242. 

Toepoel, V. (2010). Is consideration of future consequences a changeable construct? [Article]. Personality and Individual Differences, 48(8), 951-956