Κλίμακα Αντιμετώπισης Βιωματικών Προβλημάτων [COPE-28]

 

Ανάλυση Kλίμακας

Η Κλίμακα Αντιμετώπισης Βιωματικών Προβλημάτων (Coping Orientation to Problems Experienced[COPE-28]) συζητήθηκε πρώτη φορά από τους Lazarus και Folkman το 1984, από τότε έχουν δημιουργηθεί πολλές κλίμακες αλλά η πιο δημοφιλής είναι αυτή του Carver που δημιούργησε το 1989. O Carver προσδιόρισε τις στρατηγικές αντιμετώπισης ως τις προσπάθειες, τόσο εκφραστικά όσο και ψυχολογικά, που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να κυριαρχήσουν, να ανεχθούν, να μειώσουν ή να ελαχιστοποιήσουν τα αγχωτικά γεγονότα.

Στόχος Kλίμακας

Η Kλίμακα Aντιμετώπισης Bιωματικών Pροβλημάτων δημιουργήθηκε με σκοπό να ερευνήσει τον τρόπο που ο κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζει το στρες.

Βαθμονόμηση Eρωτήσεων

Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σε ποιο βαθμό ή πόσο συχνά κάνουν αυτό που ζητάει η κάθε ερώτηση. Το πλήθος των ερωτήσεων είναι 28 και για την απάντηση τους γίνεται χρήση της κλίμακας Likert 4-διαβαθμίσεων από το 1 (δεν το κάνω καθόλου) έως το 4 (το κάνω πολύ).

Στατιστική Aνάλυση

Η κλίμακα εξάγει μία συνολική βαθμολογία προσθέτοντας τους βαθμούς της κάθε ερώτησης και το εύρος του αθροίσματος της κυμαίνεται από 28 έως 112, με τις υψηλές τιμές να υποδεικνύουν ότι πολλά άτομα δεν μπορούν να διαχειριστούν το στρες.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η κλίμακα έχει προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα από τους Kapsou M., Panayiotou G., Kokkinos C.M., και Demetriou A.G. και έχει μεταφραστεί σε αυτή βασισμένη στη διαδικασία της αντίστροφης ανεξάρτητης μετάφρασης. Η συνολική εσωτερική συνέπεια είναι 0,84 και οι τιμές του Cronbach’s a κυμαίνονται από 0,51-0,90 και είναι αποδεκτές έως υψηλές.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: C. S. Carver et al, 1989

Προσαρμογή στα Ελληνικά: Kapsou M., Panayiotou G., Kokkinos C.M., και Demetriou A.G

Sica, C., Novara, C., Dorz, S., & Sanavio, E. (1997). Coping strategies: Evidence for cross-cultural differences? A preliminary study with the Italian version of coping orientations to problems experienced (COPE). Personality and individual differences23(6), 1025-1029.

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.

Tags: Προσωπικότητα