Κλίμακα Άγχους Κορονοϊού [CAS-5]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Άγχους Κορονοϊού (Coronavirus Anxiety Scale [CAS-5]) κατασκευάστηκε από τον Sherman A.Lee το 2020. Η κλίμακα αυτή είναι στη διάθεση του κοινού προκειμένου να ενθαρρύνει τη χρήση της στην κλινική αξιολόγηση και έρευνα. Επομένως, δεν απαιτείται επίσημη άδεια για την αναπαραγωγή και τη χρήση της από άλλους πέρα από την αντίστοιχη αναφορά.

Στόχος Kλίμακας

Η Κλίμακα Άγχους Κορονοϊού δημιουργήθηκε με σκοπό να βοηθήσει στην ανίχνευση της ψυχικής υγείας και συγκεκριμένα του δυσλειτουργικού άγχους για τον έλεγχο και την αντιμετώπιση των ευάλωτων πληθυσμών.

Βαθμονόμηση Eρωτήσεων

Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σε 5 ερωτήσεις σκεπτόμενοι πως έχουν αισθανθεί οι ίδιοι το άγχος από τον κορονοϊό τις τελευταίες 2 εβδομάδες, με τη χρήση της κλίμακας Likert των πέντε διαβαθμίσεων από το 0 (καθόλου) έως το 4 (σχεδόν καθημερινά).

Στατιστική Aνάλυση

Η κλίμακα εξάγει μία συνολική βαθμολογία και το εύρος της κυμαίνεται από 0 έως 20. Σε περίπτωση που η συνολική βαθμολογία CAS ≥ 9 υποδεικνύει πιθανό δυσλειτουργικό άγχος που σχετίζεται με τον κορονοϊό. Υψηλές τιμές σε μια συγκεκριμένη ερώτηση ή υψηλή συνολική βαθμολογία της κλίμακας (≥ 9) μπορεί να υποδεικνύουν προβληματικά συμπτώματα στο άτομο και απαιτείται περαιτέρω αξιολόγηση. Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της CAS θα πρέπει να βασίζεται στην κλινική κρίση.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η Κλίμακα Άγχους Κορονοϊού έχει προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα από την Maria Bakola, τη Konstantina Soultana Kitsou και την Eleni Jelastopulu, και έχει μεταφραστεί σε αυτή βασισμένη στη διαδικασία της αντίστροφης ανεξάρτητης μετάφρασης. Η δοκιμασία της κλίμακας τόσο σε γενικό πληθυσμό όσο και σε κλινικά δείγματα έδειξε ότι το CAS είναι εξαιρετικά αξιόπιστο( Cronbach’s a 0,92) και ουσιαστικά έγκυρο (p < 0,001).

Βιβλιογραφία

*Συγγραφέας: Sherman A.Lee

Στάθμιση στα Ελληνικά: Μπακόλα Μ., Κίτσου Κ. Σ. και Jelastopulu E.

Lee, S. A. (2020). Replication analysis of the coronavirus anxiety scale. Dusunen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences33(3), 203-205.

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.

Tags: Κλίμακα