Κλίμακας Συμπεριφοράς Εύρεσης διαβεβαίωσης από τον Κορονοϊό [ΚΣΕΔΚ-5]

Coronavirus Reassurance-Seeking Behaviors Scale [CRBS-5]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Συμπεριφοράς Εύρεσης Διαβεβαίωσης από τον Κορονοϊό (Coronavirus Reassurance-Seeking Behaviors Scale [CRBS-5]), δημιουργήθηκε το 2020 από μία ομάδα ερευνητών του Πανεπιστημίου Christopher Newport, η οποία απαρτίζεται από τους Lee, Jobe, Mathis, και Gibbons. Η πανδημία έχει οδηγήσει σε κυβερνητικές πολιτικές δημόσιας υγείας, οι οποίες αποσκοπούν κυρίως στην κοινωνική απομάκρυνση και τον περιορισμό του πληθυσμού. Με αυτόν τον τρόπο, ο στόχος είναι να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης (Jaramillo-Valverde & Marquina, 2020).

 

Στόχος Κλίμακας

Η Κλίμακα CRBS-5 κατασκευάστηκε με σκοπό να εξετάσει το ζήτημα της σταδιακής εγκυρότητας χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα μιας σειράς ιεραρχικών αναλύσεων πολλαπλής παλινδρόμησης. Έδειξε ότι η κοροναφοβία ενέτεινε την κατάθλιψη, το γενικευμένο άγχος, και το άγχος του θανάτου. Επιπλέον, εξετάζει τους παράγοντες του COVID-19 πάνω από την κοινωνιοδημογραφία, και τους παράγοντες του νευρωτισμού, του άγχους και συμπεριφορές που αναζητούν διαβεβαίωση. Αυτά τα ευρήματα δείχνουν ότι οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να γνωρίζουν την κορονοφοβία ως προς αυτή την έκφραση, που σχετίζεται με την πανδημία. Το άγχος έχει καταδείξει αξιόπιστα αυξητική ισχύ στους δείκτες της ψυχολογίας.

 

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Η Coronavirus Reassurance-Seeking Behaviors Scale (CRBS-5) είναι μία σύντομη σε έκταση κλίμακα, η οποία αποτελείται από 5 ερωτήματα σχετικά με την αναζήτηση συμπεριφοράς καθησύχασης σε περίπτωση μόλυνσης από την νόσο COVID-19. Οι απαντήσεις βασίστηκαν σε μία 5-βάθμια κλίμακα Likert από 0 (=Καθόλου) έως το 4 (=Σχεδόν κάθε μέρα κατά την διάρκεια των 2 τελευταίων εβδομάδων). Οι ερωτηθέντες καλούνται να απαντήσουν στην ακόλουθη οδηγία: “Σημειώστε πόσο συχνά βιώσατε κάθε δραστηριότητα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 2 εβδομάδων”.

 

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Έπειτα από χρήση της κλίμακας των 5 ερωτήσεων που δημιουργήθηκε για αυτήν την έρευνα, όπου οι συμμετέχοντες βαθμολόγησαν από 0-4, βρέθηκε δείκτης Cronbach’s α=0.9. Δηλαδή μια πολύ καλή σε επίπεδα εγκυρότητας τιμή ώστε να βγει το αποτέλεσμα πως η συγκεκριμένη έρευνα της κλίμακας CRBS ήταν αρκετά αξιόπιστη.

 

Βιβλιογραφία

Lee, S. A., Jobe, M. C., Mathis, A. A., & Gibbons, J. A. (2020). Incremental validity of coronaphobia: Coronavirus anxiety explains depression, generalized anxiety, and death anxiety. Journal of anxiety disorders, 74, 102268.


Για υποστήριξη στην έρευνα με τη συγκεκριμένη κλίμακα, τη δημιουργία πρωτοκόλλου, τη συλλογή δεδομένων και την ανάλυση των αποτελεσμάτων, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Κορονοφοβία, Άγχος