Στυλ επίλυσης διενέξεων [CRS-5]

 

 

Ανάλυση

Η διεκδίκηση διενέξεων απαιτεί ευέλικτες και πολυδιάστατες προσεγγίσεις. Ένα στυλ επίλυσης διενέξεων που έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό είναι το Σύστημα Εναλλακτικής Διευθέτησης Διαφορών (ΣΕΔΔ). Αυτό το σύστημα βασίζεται στην εξεύρεση λύσεων εκτός του δικαστικού συστήματος, όπως η διαμεσολάβηση, η διαπραγμάτευση και η αρμοδιότητα ενός ανεξάρτητου διαιτητή. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στα μέρη να συνεργαστούν για την εύρεση μιας κοινής λύσης που ικανοποιεί τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Το ΣΕΔΔ προωθεί τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα και την επίτευξη μακροπρόθεσμων σχέσεων μεταξύ των μερών, ενώ ταυτόχρονα μειώνει το κόστος και τον χρόνο που απαιτείται για την επίλυση μιας διένεξης. Επιπλέον, το ΣΕΔΔ παρέχει την ευκαιρία για προσαρμοσμένες λύσεις που λαμβάνουν υπόψη το πλαίσιο και τις ανάγκες των μερών.

 

Στόχος

Ο στόχος του συστήματος εναλλακτικής διευθέτησης διαφορών είναι να παρέχει ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό μέσο για την επίλυση διαφορών μεταξύ των μερών, χωρίς την ανάγκη για πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες δικαστηρίου. Συγκεκριμένα, οι κύριοι στόχοι του συστήματος είναι:

  1. Επίλυση της διένεξης με τρόπο που ικανοποιεί τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες όλων των μερών.
  2. Προώθηση της συνεργασίας και της εποικοδομητικής επικοινωνίας μεταξύ των μερών.
  3. Μείωση του χρόνου και του κόστους που απαιτούνται για την επίλυση της διένεξης.
  4. Δημιουργία μακροπρόθεσμων και βιώσιμων λύσεων που ενισχύουν τις σχέσεις μεταξύ των μερών.
  5. Παροχή ευκαιριών για προσαρμοσμένες λύσεις που λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές ανάγκες και το πλαίσιο της διαφοράς.

Συνολικά, ο στόχος είναι η επίτευξη μιας δίκαιης, ισορροπημένης και εποικοδομητικής λύσης που θα εξυπηρετεί το καλύτερο συμφέρον όλων των ενδιαφερομένων μερών.

 

Βαθμονόμηση

 

Το ερωτηματολόγιο CRS-5 αποτελείται από 5 ερωτήσεις οι οποίες απαντιούνται ανάλογα με το τι απαντήσεις σου παρέχει το ερωτηματολόγιο π.χ.

■ Πείτε της κάτι κακό ή προσβλητικό.

■ Ρωτήστε την γιατί δεν θέλει να ξεχωρίσει.

■ Αγνόησε την και πήγαινε να μιλήσεις με κάποιον άλλο.

■ Πείτε της ότι έχετε πραγματικά τη διάθεση να τα βγάλετε πέρα ​​μαζί της.

■ Αρχίστε να τη φιλάτε και να ξεχωρίζετε ούτως ή άλλως.

 

Βιβλιογραφία

 

Slaby RG‚ Guerra NG. Cognitive mediators of aggression in adolescent offenders: I. Assessment. Developmental Psychology 1988;24(4):580-588..