Κλίμακα τακτικών σύγκρουσης [CTS-78]

 

 

Ανάλυση κλίμακας

Η κλίμακα τακτικών σύγκρουσης CTS-78 είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση των τακτικών συγκρούσεων σε στρατιωτικά σενάρια. Αναλύει τις διάφορες πτυχές της σύγκρουσης και προσφέρει μια σύνοψη των τακτικών που χρησιμοποιούνται από τις εμπλεκόμενες πλευρές. Η CTS-78 βασίζεται σε μια σειρά από 78 τακτικά στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να περιγράψουν τις τακτικές ενέργειες και τα μέσα που χρησιμοποιούν οι στρατιωτικές δυνάμεις. Οι λεπτομέρειες για την CTS-78 συνήθως περιέχουν μια πλήρη λίστα με τα τακτικά στοιχεία και τις σχετικές περιγραφές τους. Αυτές οι περιγραφές μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης των τακτικών, τα πλεονεκτήματά τους και τους περιορισμούς τους. Η CTS-78 επιτρέπει στους στρατηγούς και τους αναλυτές να κατανοήσουν καλύτερα το τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι τακτικές και να αναπτύξουν αποτελεσματικές στρατηγικές αντίδρασης. Σημειώνεται ότι οι λεπτομέρειες για την CTS-78 ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το περιβάλλον και την πηγή που παρέχει τις πληροφορίες. Συνήθως, οι λεπτομέρειες παρέχονται από στρατιωτικούς ειδικούς ή από εκπαιδευτικά υλικά σχετικά με τη στρατηγική και τακτική.

 

Στόχος

Ο βασικός στόχος της κλίμακας τακτικών σύγκρουσης CTS-78 είναι να παρέχει ένα πλαίσιο ανάλυσης για τις τακτικές συγκρούσεις σε στρατιωτικά σενάρια. Αυτό συμβάλλει στην κατανόηση των διάφορων πτυχών της σύγκρουσης και στη δημιουργία αποτελεσματικών στρατηγικών αντίδρασης.

Συγκεκριμένα, ο στόχος της CTS-78 είναι:

  1. Να παρέχει ένα κοινό γλωσσάρι για την περιγραφή των τακτικών στρατηγικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορα στρατιωτικά σενάρια.
  2. Να διευκολύνει τη σύγκριση και αξιολόγηση των διαφόρων τακτικών επιλογών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από διάφορες πλευρές σε μια σύγκρουση.
  3. Να βοηθήσει στην ανάπτυξη στρατηγικών και τακτικών αντίδρασης, που να λαμβάνουν υπόψη τις πιθανές κινήσεις και αντιδράσεις του αντιπάλου.

Μέσω αυτών των στόχων, η CTS-78 προσφέρει ένα πλαίσιο ανάλυσης που βοηθά στην καλύτερη κατανόηση της σύγκρουσης και στην ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών.

 

Βαθμονόμηση

Η κλίμακα CTS-78 αποτελείται από 78 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής:

1 = ποτέ, 2 = Μερικές φορές, 4 = συχνά, 5 = συχνά

 

Βιβλιογραφία

 

Straus‚ M. A. (1974). Leveling‚ civility‚ and violence in the family. Journal of Marriage and the Family‚ 36‚ 13-29.

Straus‚ M. A. (1979). Measuring intrafamily conflict and violence: The Conflict Tactics Scales. Journal of Marriage and the Family‚ 41‚ 75-88.

Straus‚ M. A. (1990). The Conflict Tactics Scale and its critics: An evaluation and new data on validity and reliability. In M. A. Straus & R. J. Gelles‚ Physicul violence in American families: Risk factors and adaptations to violence in 8‚145 families (pp. 49-73). New Brunswick‚ NJ: Transaction Publishing.

Straus‚ M. A. (1995). Manual fur the Conflict Tactics Scales. Durham‚ NH: Family Research Laboratory‚ University of New Hampshire.

Straus‚ M. A.‚ Hamby‚ S. L.‚ Boney-McCoy‚ A.‚ Sugarman‚ D. B. (1996). The Revised Conflict Tactics Scales (CTS2): Development and Preliminary Psychometric Data. Journal of Family Issues 1996; 17; 283