Έρευνα για τον Κυβερνοεκφοβισμό και τη Διαδικτυακή Επιθετικότητα [CAOAS-38]

 

 

Ανάλυση

O κυβερνοεκφοβισμός και η διαδικτυακή επιθετικότητα αποτελούν ανησυχίες που αυξάνονται για γονείς, εκπαιδευτικούς και ψυχικούς επαγγελματίες. Προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα το πεδίο αυτών των ζητημάτων, πραγματοποιήθηκε πρόσφατη έρευνα για να αξιολογηθεί η διάδοση του κυβερνοεκφοβισμού και της διαδικτυακής επιθετικότητας μεταξύ εφήβων. Η έρευνα, που διεξήχθη από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (NIH), επικεντρώθηκε σε ένα εθνικά αντιπροσωπευτικό δείγμα εφήβων ηλικίας 12-17 ετών. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε μια σειρά ερωτήσεων σχετικά με τις εμπειρίες τους με τον κυβερνοεκφοβισμό και τη διαδικτυακή επιθετικότητα, όπως εάν είχαν είναι θύματα κυβερνοεκφοβισμού, περιπτερατζήδες κυβερνοεκφοβισμού ή είχαν παρακολουθήσει κάποιον άλλο να υποστεί κυβερνοεκφοβισμό. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποκάλυψαν ότι ο κυβερνοεκφοβισμός και η διαδικτυακή επιθετικότητα αποτελούν ένα σημαντικό πρόβλημα μεταξύ των εφήβων.

 

Σκοπός

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να αξιολογήσει τη διάδοση του κυβερνοεκφοβισμού και της διαδικτυακής επιθετικότητας μεταξύ εφήβων.

 

Βαθμονόμηση

Το Ερωτηματολόγιο CAOAS-38 αποτελείται από 38 στοιχεία όπου βαθμολογούνται στις παρακάτω κλίμακες: 0=Ποτέ, 1=Μία ή δύο φορές, 2=Λίγες φορές, 3=Πολλές φορές, 4= Καθημερινά

 

Βιβλιογραφία

Patchin‚ J.W.‚ & Hinduja‚ S. (2006). Bullies move beyond the schoolyard: A preliminary look at cyberbullying. Youth Violence and Juvenile Justice‚ 4‚ 148–169.

Hinduja‚ S.‚ & Patchin‚ J. W. (2009). Bullying beyond the schoolyard: Preventing and responding to cyberbullying. Thousand Oaks‚ CA: Corwin Press

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!