Κλίμακα Ανάπτυξης Ταυτότητας Κωφών [DIDS-47]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Ανάπτυξης Ταυτότητας Κωφών (Deaf Identity Development Scale [DIDS-47]) κατασκευάστηκε από τον N.S. Glickman το 1993 για να συμπεριλάβει άτομα με κανονική ακοή και να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο οι ενήλικες με κανονική ακοή και οι κωφοί αναγνωρίζονται. Το DIDS είναι ένα όργανο που έχει σχεδιαστεί για τη μέτρηση 4 κωφών ταυτοτήτων: κανονική ακοή, οριακή/ελάχιστη, βύθιση και πολιτισμική.

Στόχος Kλίμακας

Η Κλίμακα Ανάπτυξης Ταυτότητας Κωφών αναπτύχθηκε με σκοπό να διερευνηθεί μια βαθύτερη εικόνα για τις κωφές ταυτότητες. Παρουσιάζει μια ποιοτική διερεύνηση της συμβατικής διάκρισης μεταξύ των κωφών (πολιτιστικά ακοής) και των κωφών (ως κοινότητα νοηματικής γλώσσας) μέσω των καθημερινών εμπειριών τους.

Βαθμονόμηση Eρωτήσεων

Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σε 47 ερωτήσεις σκεπτόμενοι πως είναι η αντιμετώπισή τους απέναντι σε κωφά άτομα ακόμα και αν είναι οι ίδιοι κωφοί, σε μία κλίμακα τύπου Likert-5 διαβαθμίσεων από το 1 (συμφωνώ απόλυτα) έως το 5 (διαφωνώ απόλυτα).

Στατιστική Ανάλυση

Η Κλίμακα Ανάπτυξης Ταυτότητας Κωφών εξάγει μια συνολική βαθμολογία ως άθροισμα των βαθμών της κάθε ερώτησης και το εύρος της κυμαίνεται από 47 έως 235, με τις υψηλές τιμές να υποδεικνύουν μεγαλύτερη αποδοχή των ατόμων με κώφωση.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η Kλίμακα έχει προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα από τους Hadjikakou και Nikolaraizi και έχει μεταφραστεί σε αυτή βασισμένη στη διαδικασία της αντίστροφης ανεξάρτητης μετάφρασης. Τα ευρήματα δοκιμάστηκαν σύμφωνα με τη θεωρία ανάπτυξης ταυτότητας κωφών και τα δεδομένα αναλύθηκαν για αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας, αξιοπιστία αντικειμένων σε κλίμακα και συσχετισμούς μεταξύ κλίμακας.. Οι συντελεστές εσωτερικής συνέπειας ( Cronbach’s a)  κάθε κλίμακας κυμαίνονται ως εξής, στην κανονική ακοή από 0,86 στην επαναληπτική 0,81, στην οριακή/ελάχιστη από 0,76 στο 0,84, στην βύθιση από 0,83 στο 0,87 και στην πολιτισμική από 0,81 στην επαναληπτική 0,78.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: Glickman N.S.

Προσαρμογή στα ελληνικά: Hadjikakou και Nikolaraizi

Fischer, L. C., & McWhirter, J. J. (2001). The Deaf Identity Development Scale: A revision and validation. Journal of Counseling Psychology48(3), 355.

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.

Tags:  Κλίμακα