Κλίμακες Κατάθλιψης, Άγχους και Στρες [DASS-21]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Το DASS-21 είναι η συντομότερη μορφή του DASS-42, μιας κλίμακας αυτοαξιολόγησης που σχεδιάστηκε για τη μέτρηση των αρνητικών συναισθηματικών καταστάσεων της κατάθλιψης, του άγχους και του στρες. Καθώς έχει δειχθεί ότι οι τρεις κλίμακες του DASS εμφανίζουν υψηλή εσωτερική συνοχή και παρέχουν νοήματα διακρίσεων, οι κλίμακες αυτές θα πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες τόσο των ερευνητών όσο και των κλινικών που επιθυμούν να μετρήσουν την τρέχουσα κατάσταση ή την αλλαγή της κατάστασης με την πάροδο του χρόνου (π.χ., κατά τη διάρκεια της θεραπείας). Αυτή η κλίμακα είναι κατάλληλη για κλινικές και μη κλινικές ρυθμίσεις.

 

 

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να μετρήσει τα αρνητικά συναισθήματα καταστάσεων της κατάθλιψης, του άγχους και του στρες.

 

 

Βαθμονόμηση Κλίμακας

Η Κλίμακα DASS-21 αποτελείται από 21 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής:

0=Δεν ισχύει καθόλου για εμένα, 1=Ισχύει κάπως για εμένα, 2=Ισχύει σε μεγάλο βαθμό για εμένα, 3=Ισχύει πολύ για εμένα.

 

Βιβλιογραφία

Antony, M. M., Bieling, P. J., Cox, B. J., Enns, M. W., & Swinson, R. P. (1998). Psychometric properties of the 42-item and 21-item versions of the Depression Anxiety Stress Scales in clinical groups and a community sample. Psychological Assessment, 10(2), 176.

Henry, J. D., & Crawford, J. R. (2005). The short‐form version of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS‐21): Construct validity and normative data in a large non‐clinical sample. British Journal of Clinical Psychology, 44(2), 227-239.

Lovibond, S.H.; Lovibond, P.F. (1995). Manual for the Depression Anxiety Stress Scales (2nd ed.). Sydney: Psychology Foundation (Available from The Psychology Foundation, Room 1005 Mathews Building, University of New South Wales, NSW 2052, Australia