Κλίμακες Κατάθλιψης, Άγχους και Στρες [DASWS-42]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Το DASS-42 είναι ένα κλίμακα αυτοαξιολόγησης με 42 ερωτήματα που σχεδιάστηκε για να μετρήσει τις αρνητικές συναισθηματικές καταστάσεις της κατάθλιψης, του άγχους και του στρες. Η κύρια αξία του DASS σε κλινικό περιβάλλον είναι να διευκρινίζει τον τόπο της συναισθηματικής διαταραχής, ως μέρος του ευρύτερου καθήκοντος της κλινικής αξιολόγησης. Η βασική λειτουργία του DASS είναι να αξιολογεί το βαθμό σοβαρότητας των βασικών συμπτωμάτων κατάθλιψης, άγχους και στρες. Δεδομένου ότι οι κλίμακες του DASS έχει δείξει υψηλή εσωτερική συνοχή και παρέχει νόημα σε διάφορες ρυθμίσεις, οι κλίμακες θα πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες τόσο των ερευνητών όσο και των κλινικών που επιθυμούν να μετρήσουν την τρέχουσα κατάσταση ή την αλλαγή κατάστασης με την πάροδο του χρόνου.

 

 

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να μετρήσει τις αρνητικές συναισθηματικές καταστάσεις της κατάθλιψης, του άγχους και του στρες.

 

 

 

Βαθμονόμηση Κλίμακας

Η κλίμακα DASWS-42 αποτελείται από 42 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής: 0=Δεν ισχύει καθόλου για μένα, 1=Ισχύει κάπως για μένα, ή κάποιες φορές, 2=Ισχύει σε μεγάλο βαθμό για μένα, ή για μεγάλο μέρος του χρόνου, 3=Ισχύει πολύ για εμένα, ή για τον περισσότερο χρόνο.

 

 

 

 

Βιβλιογραφία

Lovibond, S.H.; Lovibond, P.F. (1995). Manual for the Depression Anxiety Stress Scales (2nd ed.). Sydney: Psychology Foundation (Available from The Psychology Foundation, Room 1005 Mathews Building, University of New South Wales, NSW 2052, Australia