Κλίμακα Επιθυμότητας του Ελέγχου [DCS-20]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η επιθυμία για έλεγχο είναι ένα γενικό χαρακτηριστικό προσωπικότητας, σχετιζόμενο με πολλή συμπεριφορά που μελετούν τόσο οι κοινωνικοί όσο και οι κλινικοί ψυχολόγοι. Πολλές έρευνες και θεωρίες υποστηρίζουν ότι μια αύξηση στον αντιλαμβανόμενο έλεγχο είναι προτιμητέα και θα έχει θετικές αντιδράσεις, ενώ μια μείωση του ελέγχου δεν είναι επιθυμητή και θα έχει αρνητικές αντιδράσεις. Η Κλίμακα Επιθυμητότητας του Ελέγχου είναι ένα μέτρο αυτής της επιθυμίας για έλεγχο προσωπικών σεναρίων.

 

 

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να μετρήσει τις ατομικές διαφορές στο γενικό επίπεδο κινητοποίησης για τον έλεγχο των γεγονότων στη ζωή του ατόμου.

 

 

Βαθμονόμηση Κλίμακας

Η Κλίμακα DCS-20 αποτελείται από 20 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής:

1 = Η δήλωση δεν ισχύει καθόλου για εμένα

2 = Η δήλωση συνήθως δεν ισχύει για εμένα

3 = Συνήθως, η δήλωση δεν ισχύει

4 = Δεν είμαι βέβαιος εάν η δήλωση ισχύει για εμένα, ή ισχύει περίπου στο ήμισυ του χρόνου

5 = Η δήλωση ισχύει περισσότερο συχνά παρά όχι

6 = Η δήλωση συνήθως ισχύει για εμένα

7 = Η δήλωση ισχύει πάντα για εμένα

 

Βιβλιογραφία

Burger, J. M., & Cooper, H. M.  (1979).  The desirability of control.  Motivation and Emotion, 3, 381‑393