Τεστ Επιθυμίας για Βεβαιότητα [DFCT-32]

 

 

Ανάλυση

Το “Desire for Certainty Test” (Τεστ Επιθυμίας για Βεβαιότητα) είναι ένα ψυχολογικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για να μετρήσει το επίπεδο στο οποίο ένα άτομο έχει ανάγκη από βεβαιότητα στη ζωή του. Η επιθυμία για βεβαιότητα μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο αντιμετωπίζει την αβεβαιότητα, τις αλλαγές και τις νέες εμπειρίες. Οι άνθρωποι με υψηλή επιθυμία για βεβαιότητα τείνουν να επιδιώκουν τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα και μπορεί να αποφεύγουν καταστάσεις που θεωρούν αβέβαιες ή επικίνδυνες. Αντίθετα, όσοι έχουν χαμηλότερη ανάγκη για βεβαιότητα είναι συχνά πιο ανοιχτοί στις αλλαγές και τις προκλήσεις, και μπορεί να απολαμβάνουν την εξερεύνηση νέων δυνατοτήτων και εμπειριών. Το τεστ αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα πλαίσια, όπως στην ψυχολογική συμβουλευτική, στην εκπαίδευση και στην επαγγελματική ανάπτυξη, για να βοηθήσει τους ανθρώπους να κατανοήσουν καλύτερα τον εαυτό τους και τις ανάγκες τους, καθώς και να βελτιώσουν την προσαρμοστικότητά τους σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη πραγματικότητα.

 

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να αξιολογήσει το επίπεδο της επιθυμίας ενός ατόμου για βεβαιότητα και σταθερότητα στη ζωή του. Αυτή η αξιολόγηση βοηθά στην κατανόηση του πώς η ανάγκη για βεβαιότητα επηρεάζει τη συμπεριφορά, τις αποφάσεις και την ψυχολογική ευεξία του ατόμου. Με την αναγνώριση αυτών των αναγκών, το τεστ μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της προσαρμοστικότητας και της ανθεκτικότητας του ατόμου σε καταστάσεις αβεβαιότητας. Επιπλέον, οι πληροφορίες από το τεστ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη στρατηγικών που βοηθούν τα άτομα να αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά το άγχος που προκύπτει από αβέβαιες ή απρόβλεπτες συνθήκες, προωθώντας την ψυχική υγεία και την προσωπική ανάπτυξη.

 

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο DFCT-32 αποτελείται από 32 στοιχεία τα οποία απαντιούνται ως εξής:

1 (πολύ σίγουρος) έως 5 (καθόλου σίγουρος)

 

Βιβλιογραφία

Brim‚ O.G.‚ Jr. (1955). Attitude content – intensity and probability expectations. American Sociological Review‚ 20‚ 68-76.

Brim‚ O. G.‚ Jr.‚ & Hoff‚ D. B. (1957). Individual and situational differences in desire for certainty. The Journal of Abnormal and Social Psychology‚ 54(2)‚ 225-229.

Robinson‚ John P.‚ Shaver‚ Phillip R. (1969). Measures of Political Attitudes. Institute for Social Research‚ University of Michigan/. Ann Arbor‚ Michigan