Αναπτυξιακό Προφίλ Κοινωνικής Επικοινωνίας [ΑΠΚΕ-21]

 

Ανάλυση ΑΠΚΕ-21

Το Αναπτυξιακό Προφίλ Κοινωνικής Επικοινωνίας(Developmental Profile of Social Communication [DPSC-21]) είναι ένα ψυχομετρικό τεστ ικανοτήτων. Κατασκευάστηκε από τον Vogindroukas το 2020 και είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης που επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στις δεξιότητες και τις ικανότητες κοινωνικής επικοινωνίας με το οποίο παρουσιάζεται ένα άτομο.
Το ΑΠΚΕ-21 βασίζεται στο Μοντέλο του Κύκλου, το οποίο εστιάζει σε επτά στοιχεία της κοινωνικής επικοινωνίας την κοινωνικοποίηση, την επικοινωνία, το παιχνίδι, τη γλώσσα, την ομιλία και την κοινωνικότητα.
 

Στόχος 

Το ΑΠΚΕ δημιουργήθηκε με σκοπό να αναγνωρίζει και να εντοπίζει δυσκολίες στις διαφορετικές πτυχές της ανάπτυξης, οι οποίες θα βοηθήσουν στην καλύτερη επικοινωνία μεταξύ ειδικών και γονέων. Τα τελικά αποτελέσματα διευκολύνουν τους κλινικούς ιατρούς να διαμορφώσουν ατομικά θεραπευτικά προγράμματα, σκιαγραφώντας το αναπτυξιακό προφίλ του κάθε ατόμου, συλλέγοντας πληροφορίες και προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ των ειδικών και των γονέων με στόχο την καλύτερη συνεργασία των δύο πλευρών.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το συγκεκριμένο Προφίλ Κοινωνικής Επικοινωνίας αφορά βρέφη και πολύ μικρά παιδιά από 0 έως 42 μηνών, οπότε συμπληρώνεται από γονείς, παππούδες, φροντιστές ή όσους έχουν συχνές και με μεγάλη διάρκεια επαφές. Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σκεπτόμενοι αν κάθε μία από τις προτάσεις είναι κάτι που έχουν παρατηρήσει στην συμπεριφορά του παιδιού. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 21 ερωτήσεις μέσω μιας κλίμακας τύπου Likert-2 διαβαθμίσεων με απαντήσεις Ναι και Όχι.

Στατιστική Ανάλυση

Η βαθμολόγηση είναι απλή. Για κάθε στήλη υπολογίζεται ο αριθμός των επιλεγμένων απαντήσεων και συμπληρώνεται στο τέλος της στήλης. Έπειτα πολλαπλασιάζεται αυτός ο αριθμός με τον αριθμό που αναγραφόταν στο τέλος κάθε στήλης. Στο τέλος εξάγεται η συνολική βαθμολογία ως άθροισμα των αποτελεσμάτων των στηλών. Τα αποτελέσματα κατατάσσουν τα παιδιά σε 3 κατηγορίες. Αυτές είναι η κοινωνικό-συναισθηματική λειτουργικότητα, η κατεκτημένη γνώση όπου το παιδί επιδεικνύει τις απαραίτητες δεξιότητες και η αναδυόμενη γνώση. Η τευλευταία, επισημαίνει ότι το παιδί χρειάζεται περισσότερη εξάσκηση και αν δεν σημειώνει πρόοδο, ίσως χρειάζεται περαιτέρω αξιολόγηση.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η εσωτερική συνέπεια της Κοινωνικοποίησης, της Επικοινωνίας, του Παιχνιδιού, της Γλώσσας, της Ομιλίας και της Κοινωνικότητας ήταν καλές με τιμές Cronbach’s alpha 0,802, 0,756, 0,828, 0,839, 0,0,676 και 0,847, αντίστοιχα. Επίσης η κλίμακα εμφάνισε εξαιρετικά υψηλή εσωτερική συνέπεια με Cronbach’s alpha 0,954. Επιπλέον, το ερωτηματολόγιο παρουσιάζει υψηλή εγκυρότητα περιεχομένου, καθώς δημιουργήθηκε από μία ομάδα εμπειρογνωμόνων που αξιολόγησε το εργαλείο και πρότεινε σημαντικές τροποποιήσεις για βελτίωση της αρχικής έκδοσης.

Βιβλιογραφία

Vogindroukas, I. (2020). Personal Narrative Skills of Greek Children of Typical Development in the Age of 10 Years. Open Access Library Journal7(10), 1.

Προσαρμογή στα ελληνικά: I. Vogindroukas.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ψυχομετρικό τεστ ικανοτήτων, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!


Tags: Ικανότητες