Κλίμακα Πεποιθήσεων Δίαιτας [DBS-16]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Πεποιθήσεων Δίαιτας [DBS-16]  είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για να μετρήσει τις πεποιθήσεις ενός ατόμου σχετικά με τη δίαιτα και το αδυνάτισμα. Περιλαμβάνει μια σειρά από ερωτήσεις ή δηλώσεις που αξιολογούν τις πεποιθήσεις, τις προσδοκίες και τις αντιλήψεις ενός ατόμου σχετικά με τη διαδικασία της δίαιτας. Η χρήση της Κλίμακας Πεποιθήσεων Δίαιτας μπορεί να βοηθήσει τους ερευνητές και τους επαγγελματίες υγείας να κατανοήσουν καλύτερα τις πεποιθήσεις και τις προσδοκίες των ατόμων σχετικά με τη δίαιτα, καθώς και να προβλέψουν τη συμπεριφορά και την επίδραση της δίαιτας στην υγεία και την ευεξία.

 

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να μετρήσει τις πεποιθήσεις και τις προσδοκίες ενός ατόμου σχετικά με τη δίαιτα και το αδυνάτισμα. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα διατροφικών παρεμβάσεων και να προσαρμοστούν οι προσωπικές προσεγγίσεις διατροφής ανάλογα με τις ανάγκες και τις πεποιθήσεις του ατόμου.

 

Βαθμονόμηση Κλίμακας

Η κλίμακα DBS-16 αποτελείται από 16 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται στα εξής: Καθόλου περιγραφικό των πεποιθήσεών μου, Πολύ περιγραφικό των πεποιθήσεών μου

 

Βιβλιογραφία

Stotland‚ S. & Zuroff‚ D.C. (1990). A new measure of weight locus of control: Journal of Personality Assessment‚ 54‚ 191-203.