Δοκιμασία Αυτό-αποτελεσματικότητας στη Δίαιτα [DSET-30]

 

Ανάλυση

Το Dieting Self-Efficacy Test [DSET-30] είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης που χρησιμοποιείται για να μετρήσει την αυτο-αποτελεσματικότητα σχετικά με τη δίαιτα. Μετρά το βαθμό στον οποίο κάποιος πιστεύει στην ικανότητά του να τηρήσει μια δίαιτα και να επιτύχει τους στόχους του σε σχέση με την απώλεια βάρους ή άλλους στόχους διατροφής. Αυτό το είδος των δοκιμασιών μπορεί να περιλαμβάνει ερωτήσεις που αξιολογούν την πεποίθηση του ατόμου ότι μπορεί να αντισταθεί σε πειρασμούς, να προγραμματίσει και να ακολουθήσει μια δίαιτα, να αντιμετωπίσει δυσκολίες και προκλήσεις, και να διατηρήσει την αυτο-κατεύθυνσή του παρά τα εμπόδια που ενδέχεται να αντιμετωπίσει. Η χρήση του τεστ αυτού μπορεί να παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για το επίπεδο αυτο-εμπιστοσύνης ενός ατόμου σε σχέση με τη διατροφή και την ικανότητά του να επιτύχει τους στόχους του. Το τεστ είναι χρήσιμο για επαγγελματίες υγείας, όπως διατροφολόγους ή ψυχολόγους, που εργάζονται με άτομα που επιθυμούν να αλλάξουν τις διατροφικές τους συνήθειες ή να χάσουν βάρος.

 

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου τεστ είναι να προσφέρει ένα μέτρο για την αυτό-αποτελεσματικότητα σε σχέση με τη δίαιτα. Αυτό σημαίνει ότι ο σκοπός του τεστ είναι να αξιολογήσει την πεποίθηση ενός ατόμου για την ικανότητά του να ακολουθήσει μια δίαιτα και να επιτύχει τους διατροφικούς του στόχους.

 

 

Βαθμονόμηση

Το τεστ DSET-30 αποτελείται από 30 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής:

 

  1. Συμφωνώ απόλυτα
  2. Συμφωνώ μετριοπαθώς
  3. Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ
  4. Διαφωνώ μετριοπαθώς
  5. Διαφωνώ απόλυτα

 

 

Βιβλιογραφία

Ascheman‚ P. L. (1989). Development of an eating self-efficacy expectation measure. Unpublished masters thesis‚ Ames.

Ascheman‚ Philip Lawrence‚ “A validation study of a measure of dieting self-efficacy ” (1991). Retrospective Theses and Dissertations. Paper 9627.