Κλίμακα των Διαστάσεων Αντίδρασης του Θυμού

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα των Διαστάσεων Αντίδρασης του Θυμού [DAR-5] αποτελεί μια σύντομη και ψυχομετρικά ορθή μέτρηση του θυμού, η οποία δημιουργήθηκε από τον Forbes και τους συνεργάτες του το 2014. Επίσης η συγκεκριμένη Κλίμακα έχει βρεθεί ότι είναι ευαίσθητη στην ανίχνευση αντιδράσεων που σχετίζονται με τη μετατραυματική διαταραχή, όπου και είναι χρήσιμη για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της θεραπείας.

Στόχος Κλίμακας

Η κλίμακα DAR-5 έχει ως στόχο την αξιολόγηση της συχνότητας, της έντασης, της διάρκειας, της επιθετικότητας και του αντίκτυπου του θυμού στην κοινωνική λειτουργικότητα του ατόμου κατά την διάρκεια των τελευταίων 4 εβδομάδων.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Η συγκεκριμένη Κλίμακα περιλαμβάνει 5 στοιχεία τα οποία αξιολογούν τις εμπειρίες του θυμού, καθένα από τα οποία έχει 5 δυνατές απαντήσεις οι οποίες βαθμολογούνται από 1 (ποτέ ή σχεδόν ποτέ) έως 5 (πάντα ή σχεδόν πάντα).

Στατιστική Ανάλυση

Η Κλίμακα των Διαστάσεων Αντίδρασης του Θυμού εξάγει μια συνολική βαθμολογία ως άθροισμα των βαθμών της κάθε ερώτησης, που κυμαίνεται από 5 έως 25. Πιο συγκεκριμένα οι υψηλές βαθμολογίες υποδεικνύουν περισσότερο θυμό και  μία βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη από 12 υποδηλώνει προβληματικό θυμό.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η αρχική αγγλική εκδοχή έχει εξαιρετική αξιοπιστία με τον συντελεστή Cronbach’s να κυμαίνεται από α=0.86 έως α=0.91 και συγκλίνουσα εγκυρότητα η οποία αξιολογεί την ιδιοσυγκρασιακή διάσταση του θυμού. 

Βιβλιογραφία

Forbes, D., Alkemade, N., Mitchell, D., Elhai, J.D., McHugh, T., Bates, G., Novaco, R.W… Lewis, V. (2014). Utility of the dimensions of anger reactions-5 (DAR-5) scale as a brief anger measure. Depression and Anxiety, 31, 166-173. doi:10.1002/da.22148.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Κλίμακα Θυμού