Κλίμακα Διαταραγμένων Στάσεων Φαγητού [DEAS-25]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Οι στάσεις απέναντι στο φαγητό ορίζονται απλώς ως κάθε σκέψη, πεποίθηση, συναίσθημα ή συμπεριφορά προς το φαγητό. Παραδοσιακά, τα περισσότερα ψυχομετρικά εργαλεία που αξιολογούν τις στάσεις απέναντι στο φαγητό και τη σχέση του ατόμου με το φαγητό περιστρέφονται γύρω από τις διαταραχές της διατροφής (ΔΔ) με έμφαση στα συμπτώματα των ΔΔ. Πέρα από αυτούς τους τύπους μέτρων, το υπόλοιπο σώμα των κλιμάκων εξετάζει συγκεκριμένους τομείς ενδιαφέροντος στις στάσεις απέναντι στο φαγητό, αγνοώντας τα γενικά συναισθήματα, τις στάσεις και τις συμπεριφορικές συσχετίσεις. Για να γεφυρώσει αυτό το χάσμα στην έρευνα και στην εμπειρική έρευνα, οι Alvarenga, Scagliusi και Philippi (2010) ανέπτυξαν το Ερωτηματολόγιο Διαταραγμένων Στάσεων Φαγητού (DEAS). Η κλίμακα κατάλληλη για την αξιολόγηση παραμορφωμένων στασεών απέναντι στο φαγητό και αντιφάσεων στις πεποιθήσεις, τις σκέψεις και τα συναισθήματα για συγκεκριμένα πρότυπα φαγητού και τις σχέσεις με το φαγητό σε κλινικά και μη κλινικά δείγματα.

 

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να αξιολογήσει και να μετρήσει τις στάσεις του ατόμου απέναντι στο φαγητό.

 

 

Βαθμονόμηση Κλίμακας

Η Κλίμακα DEAS-25 αποτελείται από 25 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής: Κατανάλωση αυτού, μη κατανάλωση αυτού.

 

 

Βιβλιογραφία

Alvarenga, M. S., Scagliusi, F. B., & Philippi, S. T. (2010). Development and Validity of the Disordered Eating Attitude Scale. Perceptual and Motor Skills, 110, 379-395.  Alvarenga, M. S., Pereira, R. F., Scagliusi, F. B., Philippi, S. T., Estima, C. P. C., & Croll, J. (2010). Psychometric evaluation of the Disordered Eating Attitude Scale (DEAS) – English version. Appetite, 55, 374-376. Alvarenga, M. S., Francischi, R., Fontes, F., Scagliusi, F. B., & Philippi, S. T. (2010). Adaptación y validación al Espanol del Disordered Eating Attitude Scale (DEAS). Perspectivas en nutricion humana, 12, 11-23