Κλίμακα Διαφόρων Ειδών Σχέσιμης Επιθετικότητας για Εφήβους [DARAS-28]

Ανάλυση Κλίμακας

Η εφηβική σχεσιακή επιθετικότητα είναι ένα πρόβλημα που επηρεάζει πολλούς νέους σήμερα. Ορίζεται ως η χρήση ψυχολογικής, κοινωνικής και φυσικής επιθετικότητας για να επιβληθεί εξουσία και έλεγχος πάνω σε συνομηλίκους. Το Εργαλείο Ποικίλης Εφηβικής Σχεσιακής Επιθετικότητας (DARAS) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του επιπέδου σχεσιακής επιθετικότητας στους εφήβους. Το DARAS αναπτύχθηκε από ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Μινεσότα το 2020. Είναι ένα ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης που αξιολογεί τη συχνότητα και ένταση της σχεσιακής επιθετικότητας στους εφήβους

 

Σκοπός

Σκοπός του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να καταγράψει τα διάφορα είδη σχέσιμης επιθετικότητας στους εφήβους.

 

Βαθμονόμηση

Το Ερωτηματολόγιο DARAS-28 αποτελείται από 28 στοιχεία όπου βαθμολογούνται με τα εξής: Συμφωνώ Απολύτως, Συμφωνώ, Διαφωνώ, Διαφωνώ Απολύτως.

 

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το DARAS έχει βρεθεί ότι είναι ένα αξιόπιστο και έγκυρο μέτρο της εφηβικής σχεσιακής επιθετικότητας. Έχει χρησιμοποιηθεί σε ποικίλες ερευνητικές μελέτες και έχει βρεθεί ότι είναι ένα αξιόπιστο προγνωστικό στοιχείο της επιθετικής συμπεριφοράς στους εφήβους.

 

Βιβλιογραφία

Horton‚ K. (2010). The diverse adolescent relational aggression scale: Development and validation. (Doctoral dissertation‚ University of Texas at Arlington‚ 2010).

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!