Κλίμακα Απόφασης Ισορροπίας για τα Ναρκωτικά [DDBS-20]

 

 

 

Ανάλυση

 

Η έκφραση “Κλίμακες Απόφασης Ισορροπίας για Τα Ναρκωτικά” αναφέρεται πιθανώς σε ένα είδος εργαλείου ή προσεγγίσεων που χρησιμοποιούνται στον τομέα της ψυχολογίας και της αλκοολο-ναρκωτικής εξάρτησης. Ωστόσο, η συγκεκριμένη έκφραση δεν είναι γνωστή ως συγκεκριμένο εργαλείο ή κλίμακα με τη μορφή που περιγράφετε.

 

Σκοπός

 

Ο σκοπός ενός τέτοιου εργαλείου απόφασης ισορροπίας για τα ναρκωτικά είναι ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των προβλημάτων που σχετίζονται με τη χρήση ουσιών, καθώς και η κατανόηση των κινητηρίων δυνάμεων που επηρεάζουν την αλλαγή συμπεριφοράς.

 

Βαθμονόμηση

 

Η Κλίμακα DDBS-20 αποτελείται από 20 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής:

  1. Εντελώς μη σημαντικό
  2. Ελαφρώς σημαντικό
  3. Μέτρια σημαντικό
  4. Πολύ σημαντικό
  5. Εξαιρετικά σημαντικό

 

Βιβλιογραφία

 

 W.F.‚ DiClemente‚ C.C.‚ and Prochaska‚ J.O. (1985). Decisional balance  measure for assessing and predicting smoking status. Journal of Personality and  Social Psychology‚ 48‚ 1279-1289

Prochaska‚ J.O.‚ Velicer‚ W.F.‚ Rossi‚ J.S.‚ Goldstein‚ M.G.‚ Marcus‚ B.H.‚ Rakowski‚ W.‚ Fiore‚ C.‚ Harlow‚ L.L.‚ Redding‚ C.A.‚ Rosenbloom‚ D.‚ and Rossi‚ S.R. (1994). Stages of change and decisional balance for 12 problem behaviors. Health Psychology‚ 13‚ 39-46.

Werch‚ C.E.‚ & DiClemente‚ C.C. (1994). A multi-component stage model for matching drug prevention strategies and messages to youth stage of use. Health Education Research‚ 9‚ 37-46.

Carey‚ K.B.‚ Maisto‚ S.A.‚ Carey‚ M.P.‚ and Purnine‚ D.M. (2001). Measuring readiness to change substance misuse among psychiatric outpatients: Reliability and validity of self-report measures. Journal of Studies on Alcohol‚ 62‚ 79-88.

Velasquez‚ M.M.‚ Maurer‚ G.‚ Crouch‚ C.‚ & DiClemente‚ C.C. (2001). Group Treatment for Substance Abuse: A Stages-of-Change Therapy Manual. New York‚ NY: Guildford Publications

Ward‚ R.M.‚ Velicer‚ W.F.‚ and Rossi‚ J.S. (2004). Factorial invariance and internal  consistency for the decisional balance inventory – short form. Addictive  Behaviors‚ 29‚ 953-958.

DiClemente‚ C.C.‚ Nidecker‚ M.‚ & Bellack‚ A.S. (2008). Motivation and the stages of change among individuals with severe mental illness and substance abuse disorders. Journal of Substance Abuse Treatment‚ 34(1)‚ 25-35.

Nidecker‚ M.‚ DiClemente‚ C.C.‚ Bennett‚ M.E.‚ & Bellack‚ A.S. (2008). Application of the Transtheoretical Model of change: Psychometric properties of leading measures in patients with co-occuring drug abuse and severe mental illness. Addictive Behaviors‚ 33(8)‚ 1021-1030.

Collins‚ Susan E.‚ Carey‚ Kate B.‚ and Otto‚ Jacqueline M. (2009). A New Decisional Balance Measure of Motivation to Change Among At-Risk College Drinkers. Psychol Addict Behav‚ 23(3): 464–471. doi: 10.1037/a0015841