Κλίμακα κοινωνικής υποστήριξης και άγχους του Duke [DUSOCS- 24]

 

 

Ανάλυση κλίμακας

 

Η κλίμακα κοινωνικής υποστήριξης και άγχους του Duke (Duke Social Support and Stress Scale) είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο που αναπτύχθηκε για να αξιολογεί δύο βασικούς τομείς της κοινωνικής ζωής: την υποστήριξη που λαμβάνει ένα άτομο από το κοινωνικό του περιβάλλον και το άγχος που προκαλείται από τις κοινωνικές του σχέσεις. Η κλίμακα αυτή περιλαμβάνει μια σειρά ερωτήσεων που ζητούν από τους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν τη συχνότητα και την ποιότητα των επαφών τους με την οικογένεια, τους φίλους, και τους συναδέλφους, καθώς και το επίπεδο του άγχους που βιώνουν εξαιτίας αυτών των σχέσεων. Οι ερωτήσεις καλύπτουν διάφορες πτυχές της κοινωνικής υποστήριξης, όπως η συναισθηματική υποστήριξη, η πρακτική βοήθεια και η διαθεσιμότητα για συζήτηση και συμβουλές. Ταυτόχρονα, εξετάζονται οι αρνητικές πλευρές των κοινωνικών σχέσεων, όπως οι συγκρούσεις και οι πιέσεις που μπορεί να προκαλέσουν άγχος και δυσφορία. Η κλίμακα χρησιμοποιείται ευρέως στην κλινική πρακτική και στην έρευνα για την κατανόηση της σχέσης μεταξύ κοινωνικής υποστήριξης, ψυχικής υγείας και στρες, και αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την αξιολόγηση και την παρέμβαση σε ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

 

Στόχος κλίμακας

 

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να παρέχει μια ολοκληρωμένη εκτίμηση της κοινωνικής υποστήριξης που λαμβάνει ένα άτομο και του άγχους που μπορεί να προκαλούν οι κοινωνικές του σχέσεις. Η κλίμακα αυτή στοχεύει να κατανοήσει πώς οι θετικές και αρνητικές αλληλεπιδράσεις με την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους επηρεάζουν την ψυχική και συναισθηματική ευημερία του ατόμου. Μέσω των ερωτήσεων της κλίμακας, συλλέγονται πληροφορίες για τη συχνότητα των επαφών, την ποιότητα της υποστήριξης και τις πηγές άγχους, επιτρέποντας στους επαγγελματίες υγείας να εντοπίσουν περιοχές που χρειάζονται παρέμβαση. Ο κύριος στόχος είναι η βελτίωση της ψυχικής υγείας μέσω της ενίσχυσης των θετικών κοινωνικών σχέσεων και της μείωσης του κοινωνικού άγχους, προάγοντας έτσι μια πιο ισορροπημένη και υγιή κοινωνική ζωή.

 

Βαθμονόμηση κλίμακας

 

Η κλίμακα DUSOCS- 24 αποτελείται από 24 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής:

Καθόλου = 0
Λίγο = 1
Πολύ = 2
Ναι = 2
Όχι = 0
Δεν υπάρχει τέτοιο άτομο = 0

 

Βιβλιογραφία

 

Parkerson‚ GR‚ Jr.‚ Michener‚ JL.‚ Wu‚ LR. et al. (1989). Associations among family support‚ family stress‚ and personal functional health status. Journal of Clinical Epidemiology‚ 42(3):217–229.
Parkerson‚ GR‚ Jr.‚ Michener‚ JL.‚ Wu‚ LR.‚ et al. (1989). The effect of a telephone family assessment intervention on the functional health of patients with elevated family stress. Med Care‚ 27(7):680–693.
Parkerson‚ GR‚ Jr.‚ Broadhead‚ WE.‚ Tse‚ CKJ. (1991). Validation of the Duke Social Support and Stress Scale. Family Medicine‚ 23(5):357–360.
Parkerson‚ GR‚ Jr.‚ Broadhead‚ WE.‚ Tse‚ CKJ. (1992). Quality of life and functional health of primary care patients. Journal of Clinical Epidemiology‚ 45:1303–1313.
Parkerson‚ GR‚ Jr.‚ Broadhead‚ WE.‚ Tse‚ CKJ. (1995). Perceived family stress as a predictor of health-related outcomes. Arch Fam Med‚ 4:253–260.
Parkerson‚ GR‚ Jr. (2002). User’s guide for Duke health measures. Durham‚ NC: Duke University Department of Community and Family Medicine.
McDowell‚ Ian. (2006). Measuring Health: A Guide to Rating Scales and Questionnaires‚ Third Edition. OXFORD UNIVERSITY PRESS