Ερωτηματολόγιο Δυαδικής Αλληλεπίδρασης Αρμονίας [DIHQ-50]

 

Ανάλυση

Πολλές έρευνες στον τομέα της αλληλεπίδρασης μεταξύ υπνωτιστή και υποκειμένου έχουν επικεντρωθεί αποκλειστικά στη φαινομενολογική εμπειρία του υποκειμένου. Ωστόσο, οι θεωρίες αλληλεπίδρασης για την ύπνωση θεωρούν τη δυαδική σχέση ως κρίσιμη, και επομένως ο ρόλος του υπνωτιστή είναι επίσης ουσιώδης. Το DIHQ μπορεί να μετρήσει τον αντιληπτό τρόπο αλληλεπίδρασης του ατόμου, και αυτές οι πληροφορίες μπορούν να συγκριθούν με αυτές του δεύτερου ατόμου μέσα στη δυάδα. Στη συνέχεια, τα τυπικά μέτρα της ύπνωσης, όπως η υποκειμενικότητα, μπορούν να συγκριθούν με τη συνολική αντίληψη της αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο μερών. Το εργαλείο δεν περιορίζεται όμως στην ύπνωση και έχει μια ευρεία γκάμα δυνητικών χρήσεων.

 

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να μετρήσει την διαδραστική φαινομενολογική σχέση μεταξύ υπνωτιστή και υποκειμένου. Ωστόσο, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί πιο γενικά για τον χαρακτηρισμό οποιασδήποτε δυαδικής σχέσης.

 

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το ερωτηματολόγιο DIHQ-50 αποτελείται από 50 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται σε μία κλίμακα Likert με τις απαντήσεις να κυμαίνονται από το 1 έως το 5 με το 1=Καθόλου και το 5=Πλήρως.

 

Βιβλιογραφία

Varga, K., Józsa, E., Bányai, E. L., & Gosi-Greguss, A. C. (2006). A New Way of Characterizing Hypnotic Interactions: Dyadic Interactional Harmony (DIH) Questionnaire. Contemporary Hypnosis, 23(4),151–166.