Τεστ Στάσεων προς το Φαγητό [EAT-26]

 

Ανάλυση

 

The EAT-26 χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό της “κίνδυνου διαταραχής της διατροφής” βασισμένο σε στάσεις, συναισθήματα και συμπεριφορές που σχετίζονται με τη διατροφή. Περιλαμβάνει 26 ερωτήσεις που αξιολογούν τη γενική συμπεριφορά σχετικά με τη διατροφή και πέντε επιπλέον ερωτήσεις που αξιολογούν κινδυνώδεις συμπεριφορές. Το μέτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εφήβους και ενήλικες και με ειδικούς πληθυσμούς κινδύνου, όπως αθλητές.

 

 

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να εντοπίσει τον κίνδυνο διαταραχής της διατροφής βασισμένο σε στάσεις, συναισθήματα και συμπεριφορές που σχετίζονται με τη διατροφή.

 

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το ερωτηματολόγιο EAT-26 αποτελείται από 26 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής: Πάντα, Συνήθως, Συχνά, Κάποτε, Σπάνια, Ποτέ.

 

Βιβλιογραφία

Garner, D. M., Olmsted, M. P., Bohr, Y., & Garfinkel, P. E. (1982). The eating attitudes test: Psychometric features and clinical correlates. Psychological Medicine, 12(4).