Τεστ Στάσεων προς το Φαγητό [EAT-26]

 

Ανάλυση

Αναπτύχθηκε από τους Garner, Olmstedt, Bohr και Garfinkel (1982), το Eating Attitudes Test (EAT-26) είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο κανονικοποιημένο εργαλείο αυτοαξιολόγησης των διαταραγμένων συμπεριφορών και των στάσεων προς το φαγητό. Το EAT-26 αποτελεί μια επιτυχία του αρχικού EAT-40 που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1979, μετά τις χαμηλές παραγοντικές φορτίσεις 14 στοιχείων, τα οποία αφαιρέθηκαν στη συνέχεια για τη δημιουργία του EAT-26. Σχεδιασμένο ως εργαλείο ελέγχου για χρήση με πληθυσμούς υψηλού κινδύνου (καθώς και με μη-κλινικούς πληθυσμούς), το EAT-26 δεν παρέχει συγκεκριμένη διάγνωση για διαταραχή της διατροφής, αλλά αποτελεί ένα εργαλείο για τον εντοπισμό ατόμων που ενδέχεται να βρίσκονται σε κίνδυνο για διαταραχή της διατροφής.

 

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να αξιολογήσει και μετρήσει τον κίνδυνο διαταραχής της διατροφής σε σχολεία, κολέγια και πληθυσμούς αθλητών. Χρησιμοποιείται επίσης και για τον εντοπισμό χαρακτηριστικών και ανησυχιών που σχετίζονται με την ανορεξία και τη βουλιμία.

 

 

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το ερωτηματολόγιο EAT-26 αποτελείται από 26 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται με τα εξής: 1=Πάντα, 2=Πολύ Συχνά, 3=Συχνά, 4=Κάποτε, 5=Σπάνια, 6=Ποτέ

 

Βιβλιογραφία

Garfinkel, P. & Newman, A. (2001). The Eating Attitudes Test: Twenty-five years later. Eating and Weight Disorders — Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, 6(1), 1–21..

Garner, D., Olmsted, M. P., Bohr, Y., & Garfinkel, P. E. (1982). The Eating Attitudes Test: Psychometric features and clinical correlates. Psychological Medicine, 12(4), 871-878.

Garner, D. (2009). EAT-26 Self-Test. 

Gleaves, D. H., Pearson, C. A., Ambwani, S., &Morey, L. C. (2014). Measuring eating disorder attitudes and behaviors: A reliability generalization study. Journal of Eating Disorders, 2(6), 1-12. doi: 10.1186/2050-2974-2-6.

Maloney, M.J., McGuire, J.B., Daniels, S.R. (1988). Reliability testing of a children’s version of the Eating Attitude Test. Journal of the American Academy of Children and  Adolescent Psychiatry, 27, 541–543.

Ocker, L.B., Lam, E., Jensen, B. E., Zhang, J.J. (2007). Psychometric properties of the Eating Attitudes Test. Measurement in Physical Education and Exercise Science, 11(1), 25-48.

Pereira, A. T., Maia, B., Bos, S., Soares, M. J., Macques, M., & Macedo, A., et al. (2008).  The Portuguese short form of the Eating Attitudes Test-40. European Eating Disorders Review,16, 319-325.

Rivas, T., Bersabe, R., Jimenez, M., & Berrocal, C. (2010). The Eating Attitudes Test (EAT-26): Reliability and validity in Spanish Female Samples. The Spanish Journal of Psychology, 13(2), 1044-1056