Τεστ Στάσεων Προς τη Διατροφή [ΕΑΤ-40]

 

Ανάλυση

Το Eating Attitudes Test [ΕΑΤ-40] (Τεστ Στάσεων Προς τη Διατροφή) χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της στάσης ή της σχέσης ενός ατόμου προς τη διατροφή. Συγκεκριμένα, αξιολογεί τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές που σχετίζονται με τη διατροφή, καθώς και τυχόν ανησυχίες ή διαταραχές που μπορεί να έχει κάποιος ως προς τη διατροφή του. Αυτό το εργαλείο χρησιμοποιείται ευρέως στον κλινικό και έρευνας πεδίο, κυρίως για την ανίχνευση ενδεχόμενων διατροφικών προβλημάτων όπως η διαταραχή της διατροφής. Η διατροφική διαταραχή μπορεί να εκδηλωθεί με διάφορους τρόπους, όπως περιοριστικές δίαιτες, ανησυχία για το βάρος, ανεξέλεγκτη κατανάλωση τροφής κ.λπ. Το τεστ αυτό μπορεί να παρέχει πολύτιμες πληροφορίες στους επαγγελματίες υγείας για να κατανοήσουν τη διατροφική συμπεριφορά ενός ατόμου και να παρέχουν την κατάλληλη υποστήριξη ή θεραπεία.

 

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου τεστ είναι να αξιολογήσει τη στάση ενός ατόμου προς τη διατροφή και να ανιχνεύσει πιθανές ανησυχίες ή διατροφικές διαταραχές.

 

Βαθμονόμηση

Το Τεστ ΕΑΤ-40 αποτελείται από 40 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής:

 

  1. Πάντα
  2. Πολύ συχνά
  3. Συχνά
  4. Κάποιες φορές
  5. Σπάνια
  6. Ποτέ

 

 

Βιβλιογραφία

Garner DM & Garfinkel PE. The eating attitudes test: An index of the symptoms of anorexia nervosa. Psychological Medicine. 1979; 9: 273-279.