Ερωτηματολόγιο Πεποιθήσεων Περί Διατροφικών Διαταραχών [EDBQ-32]

 

Ανάλυση

 

Το Eating Disorder Belief Questionnaire [EDBQ-32]  (Ερωτηματολόγιο πεποιθήσεων για διατροφικές διαταραχές) είναι ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης που χρησιμοποιείται για να μετρήσει τις πεποιθήσεις και τις παραδοχές ενός ατόμου σχετικά με τις διατροφικές διαταραχές. Χρησιμοποιείται σε κλινικές και ερευνητικές ρυθμίσεις για να αξιολογήσει την επίπτωση των πιστεύων αυτών στη συμπεριφορά και την ψυχολογική κατάσταση του ατόμου. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει δηλώσεις που αξιολογούν τις πιθανές πεποιθήσεις που κυριαρχούν στο μυαλό ενός ατόμου με διατροφική διαταραχή, όπως προκαταλήψεις για το σώμα, την τροφή και την αξία του εαυτού. Οι απαντήσεις σε αυτές τις δηλώσεις μπορούν να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τις πεποιθήσεις και τις αντιλήψεις που μπορεί να επηρεάζουν τη συμπεριφορά του ατόμου και την πορεία της διατροφικής διαταραχής.

 

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να αξιολογήσει τις πεποιθήσεις ενός ατόμου σχετικά με τις διατροφικές διαταραχές.

 

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο EDBQ-32 αποτελείται από 32 στοιχεία όπου το κάθε ένα βαθμολογείτε με έναν αριθμό από το 0 έως το 100.

 

Βιβλιογραφία

Australian Bureau of Statistics. (1997). The national survey of mental health and well being, Australia. Australian Government Publishing Service: Canberra.

Agras, W.S., Telch, C.F., Arnow, B., Eldredge, K. & Marnell, M. (1997). One-year follow-up of cognitive – behavioural therapy for obese individuals with binge eating disorder. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 65, 343 – 347.

Agras, W.S. & Telch, C.F. (1998). The effects of caloric deprivation and negative affect on binge eating in obese binge eating-disordered women. Behavior Therapy, 29, 491 – 503.

Agras, W.S., Walsh, B.T., Fairburn, C.G., Wilson, G.T. & Kraemer, H.C. (2000). A multicentre comparison of cognitive-behavioural therapy and interpersonal therapy for bulimia nervosa. Archives of General Psychiatry, 57, 459 – 466.

Agras, W.S., Brandt, H.A., Bulik, C.M., Dolan-Sewell, R., Fairburn, C.G., Halmi, K.A. Herzog, D.B., Jimerson, D.C., Kaplan, A.S., Kaye, W.H. le Grange, D., Lock, J., Mitchell, J.E., Rudorfer, M.V., Street, L.L., Striegel-Moore, R., Vitousek, K.M., Walsh, T.B. & Wilfley, D.E. (2004). Report of the National Institutes of Health Workshop on Overcoming Barriers to Treatment Research in Anorexia Nervosa. International Journal of Eating Disorders, 35, 509 – 521.

American Psychiatric Association. (1980). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 3rd Ed. American Psychiatric Association: Washington, DC.

American Psychiatric Association. (1987). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 3rd Rev Ed. American Psychiatric Association: Washington, DC.