Διαγνωστική Συνέντευξη για Διατροφικές Διαταραχές [EDDI-31]

 

Ανάλυση

Η διαγνωστική συνέντευξη για διατροφικές διαταραχές είναι ένα ψυχολογικό εργαλείο που χρησιμοποιείται από ειδικούς υγείας για τη διάγνωση της παρουσίας διατροφικών διαταραχών σε άτομα. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνέντευξης, ο ειδικός υγείας ερευνά διάφορα θέματα που σχετίζονται με τη διατροφική συμπεριφορά, την αντίληψη του ατόμου για το σώμα του, τις σχέσεις του με το φαγητό, και άλλα συναφή θέματα ψυχικής υγείας. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, μπορεί να γίνει χρήση διαφόρων διαγνωστικών εργαλείων και κλινικών κριτηρίων προκειμένου να εξαχθεί μια διάγνωση. Η διαγνωστική συνέντευξη για διατροφικές διαταραχές συνήθως περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με την ιστορία του ατόμου με τη διατροφή του, τις συνήθειες διατροφής, τα προβλήματα ψυχολογικής υγείας και άλλα σχετικά ζητήματα. Η διαγνωστική συνέντευξη μπορεί επίσης να περιλαμβάνει αξιολόγηση των φυσικών συμπτωμάτων που σχετίζονται με διατροφικές διαταραχές, όπως απώλεια βάρους, διαταραχές της θερμορύσιας και άλλα.

 

 

Στόχος

Στόχος της διαγνωστικής συνέντευξης είναι η κατανόηση πλήρως της κλινικής εικόνας και των αναγκών του ατόμου που αξιολογείται, προκειμένου να θεσπιστεί ένα αποτελεσματικό σχέδιο θεραπείας. Η διαγνωστική συνέντευξη είναι συνήθως μια σημαντική στιγμή στην αξιολόγηση και την αντιμετώπιση των διατροφικών διαταραχών, και μπορεί να διαρκέσει από μια ώρα έως περισσότερες, ανάλογα με την πολυπλοκότητα της κατάστασης.

 

 

 

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το ερωτηματολόγιο EDDI-31 αποτελείται από 31 ερωτήσεις οι οποίες απαντιούνται με Ναι ή Όχι.

 

 

Βιβλιογραφία

Presnell‚ K. & Stice‚ E. (2003). An experimental test of the effect of weight-loss dieting on bulimic pathology: Tipping the scales in a different direction. Journal of Abnormal Psychology‚ 112‚ 166-170.

Stice‚ E.‚ Burton‚ E.‚ & Shaw‚ H. (2004). Prospective relations between bulimic pathology‚ depression‚ and substance abuse: Unpacking comorbidity in adolescent girls. Journal of Consulting and Clinical Psychology‚ 72‚ 62-71.

Stice‚ E.‚ Presnell‚ K.‚ Shaw‚ H.‚ & Rohde‚ P. (2005). Psychological and behavioral risk factors for obesity onset in adolescent girls: A prospective study. Journal of Consulting and Clinical Psychology‚ 73‚ 195-202.

Stice‚ E. & Shaw‚ H. (2003). Prospective relations of body image‚ eating‚ and affective disturbances to smoking onset in adolescent girls: How Virginia slims. Journal of Consulting and Clinical Psychology‚ 71‚ 129-135.