Εργαλείο Διάγνωσης Διαταραχής της Διατροφής [EDDS-22]

 

Ανάλυση

Το Εργαλείο Διάγνωσης Διαταραχής της Διατροφής  [EDDS-22] είναι ένα ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης που σχεδιάστηκε για να αξιολογήσει τα συμπτώματα που συνδέονται συχνά με τις διαταραχές της διατροφής. Συχνά χρησιμοποιείται από επαγγελματίες της ψυχικής υγείας για να βοηθήσει στη διάγνωση διαταραχών όπως η ανορεξία νευρικής προέλευσης, η βουλιμία νευρικής προέλευσης και η διαταραχή υπερβολικής κατανάλωσης τροφής

 

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να παρέχει ένα πλαίσιο αυτοαξιολόγησης για άτομα που υποπτεύονται ότι μπορεί να έχουν διαταραχές σχετικές με τη διατροφή τους.

 

 

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το ερωτηματολόγιο EDDS-22 αποτελείται από 22 ερωτήματα τα οποία απαντιούνται μερικά με ΝΑΙ ή ΌΧΙ και μερικά με τα εξής: 0=Καθόλου, 1,2=Ελαφρώς, 3,4=Μέτρια, 5,6=Εξαιρετικά

 

 

Βιβλιογραφία

Arcelus, J., Mitchell, A. J., Wales, J., & Nielsen, S. (2011). Mortality rates in patients with anorexia nervosa and other eating disorders: A meta-analysis of 36 studies. Archives of General Psychiatry, 68(7), 724-731.

Kelly, N. R., Mitchell, K. S., Gow, R. W., Trace, S. E., Lydecker, J. A., Bair, C. E., & Mazzeo, S. (2012). An evaluation of the reliability and construct validity of eating disorder measures in white and black women. Psychological Assessment, 24(3

Lee, S. W., Stewart, S. M., Striegel-Moore, R. H., Lee, S., Ho, S-Y., Lee, P. W. H., …Lam, T-H. (2007). Ιnternational Journal of Eating Disorders, 40(6),

Shrout, P. (1998). Measurement reliability and agreement in psychiatry. Statistical Methods in Medical Research, 7(3)

Stice, E., Telch, C. F., & Rizvi, S. L. (2000). Development and validation of the eating disorder diagnostic scale: A brief self-report measure of anorexia, bulimia, and binge-eating disorder. Psychological Assessment, 12(2),