Διαγνωστική Κλίμακα για Διατροφικές Διαταραχές [EDDS-22]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Διαγνωστική Κλίμακα για Διατροφικές Διαταραχές (Eating Disorder Diagnostic Scale) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της πιθανής παρουσίας διατροφικών διαταραχών σε άτομα. Στόχος της κλίμακας αυτής είναι να παρέχει ένα δομημένο πλαίσιο αξιολόγησης μέσω της οποίας οι ειδικοί υγείας μπορούν να αξιολογήσουν τα συμπτώματα και τη σοβαρότητα μιας διατροφικής διαταραχής. Η κλίμακα αυτή συνήθως αποτελείται από σειρά ερωτήσεων ή κατηγοριών σχετικά με τη διατροφική συμπεριφορά, τη σχέση με το φαγητό και το σώμα, καθώς και άλλα σχετικά θέματα. Οι απαντήσεις συνήθως βαθμολογούνται προκειμένου να παράσχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης του ατόμου.

 

 

 

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να παρέχει ένα δομημένο πλαίσιο αξιολόγησης που επιτρέπει στους επαγγελματίες υγείας να διαγνώσουν την παρουσία και τη σοβαρότητα διατροφικών διαταραχών σε άτομα. Μέσω αυτής της κλίμακας, οι ειδικοί μπορούν να αξιολογήσουν τα συμπτώματα και τη συχνότητα των συμπεριφορικών προτύπων που σχετίζονται με διατροφικές διαταραχές.

 

 

 

Βαθμονόμηση Κλίμακας

Η κλίμακα EDDS-22 αποτελείται από 22 ερωτήματα τα οποία απαντιούνται με τα εξής: 0=Καθόλου, 1,2=Ελαφρώς, 3,4=Μέτρια, 5,6=Πολύ Έντονα

 

Βιβλιογραφία

Stice‚ E.‚ Fisher‚ M.‚ & Martinez‚ E. (2004) for scoring procedures.

 

Stice‚ E. (2001). A prospective test of the dual-pathway model of bulimic pathology: Mediting effects of dieting and negative affect.Journal of Abnormal Psychology‚ 110‚ 124-135.

Stice‚ E. & Bearman‚ K. (2001). Body-image and eating disturbances prospectively predict increases in depressive symptoms in adolescent girls: A growth curve analysis. Developmental Psychology‚ 37‚ 597-607. 

Stice‚ E. & Whitenton‚ K. (2002). Risk factors for body dissatisfaction in adolescent girls: A longitudinal investigation. Developmental Psychology‚ 38‚ 669-678