Ερωτηματολόγιο Εξέτασης Διαταραχής της Διατροφής [EDEQ-19]

 

Ανάλυση

Το Eating Disorder Examination Questionnaire [EDEQ-19] είναι ένα ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των συμπτωμάτων της βουλιμίας, μιας διαταραχής της διατροφής που χαρακτηρίζεται από την κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων τροφής σε σύντομο χρονικό διάστημα, ακολουθούμενη από συνήθως αναποτελεσματικές προσπάθειες ελέγχου του βάρους, όπως ο εμετός ή η υπερβολική άσκηση.

 

 

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να παρέχει ένα εργαλείο αξιολόγησης για τα συμπτώματα της βουλιμίας, μιας σοβαρής διαταραχής της διατροφής. Μέσω αυτού του ερωτηματολογίου, οι επαγγελματίες της ψυχικής υγείας μπορούν να αξιολογήσουν τη συχνότητα και τη σοβαρότητα των επεισοδίων βουλιμίας, καθώς και τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές που σχετίζονται με αυτά.

 

 

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το ερωτηματολόγιο EDEQ-19 αποτελείται από 19 ερωτήματα τα οποία απαντιούνται με τα εξής: 1=Απολύτως Διαφωνώ, 2=Κάπως Διαφωνώ, 3=Ούτε Συμφωνώ Ούτε Διαφωνώ, 4=Κάπως Συμφωνώ, 5=Απολύτως Συμφωνώ

 

Βιβλιογραφία

Fairburn‚ C.G. & Beglin‚ S.J (1994). Assessment of eating disorders: Interview of self-report questionnaire? International Journal of Eating Disorders‚ 16‚ 363 – 370.

Herbozo‚ Sylvia.‚ (2007). The Effects of Ambiguous Appearance-related Feedback on Body Image‚ Mood States‚ and Intentions to Use Body Changes Strategies in College Women. University of South Florida‚ College of Arts and Sciences‚ Department of Psychology.