Ερωτηματολόγιο Εξέτασης Διαταραχής της Διατροφής [EDEQ-35]

 

Ανάλυση

Το Eating Disorder Examination Questionnaire [EDEQ-35] είναι ένα ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των συμπτωμάτων των διαταραχών της διατροφής, όπως η ανορεξία, η βουλιμία και η υπερβολική κατανάλωση τροφής. Αναπτύχθηκε το 1994 και αποτελεί ένα αυτοαξιολογητικό εργαλείο που σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιείται από τους ασθενείς για να αναφέρουν τις σκέψεις, τις συμπεριφορές και τις αντιλήψεις τους σχετικά με τη διατροφή και την εικόνα τους για το σώμα.

 

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να παρέχει ένα στοιχείο αξιολόγησης για τις διαταραχές της διατροφής. Μέσω του ερωτηματολογίου, οι επαγγελματίες της ψυχικής υγείας μπορούν να αξιολογήσουν τις συμπεριφορές, τις σκέψεις και τις συναισθηματικές αντιδράσεις που σχετίζονται με τη διατροφή και τη σχέση με το σώμα του ατόμου.

 

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το ερωτηματολόγιο EDEQ-35 αποτελείται από 35 ερωτήματα τα οποία βαθμολογούνται με τα εξής: 0,1=Καθόλου, 2,3=Ελαφρώς, 4,5=Μέτρια, 6=Σημαντικά

Βιβλιογραφία

Luce‚ K.H. & Crowther‚ J.H. (1999). The reliability of the eating disorder examination self-report questionnaire version (EDE-Q). International Journal of Eating Disorders‚ 25‚349- 351.

Fairburn‚ C.G. & Beglin‚ S.J (1994). Assessment of eating disorders: Interview of self-report questionnaire? International Journal of Eating Disorders‚ 16‚ 363 – 370.