Κατάλογος Διαταραχών Διατροφής [EDI-64]

 

Ανάλυση

Ο Eating Disorders Inventory [EDI-64]  είναι ένα ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιείται συχνά για την αξιολόγηση των διατροφικών διαταραχών. Περιλαμβάνει ερωτήσεις που σχετίζονται με τις συμπεριφορές διατροφής, τη σχέση με το φαγητό, την αυτοεκτίμηση και άλλα συναφή θέματα που σχετίζονται με τη σχέση του ατόμου με τη διατροφή του. Η ανάλυση των απαντήσεων μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη και το βαθμό διατροφικών διαταραχών όπως η ανορεξία ή η βουλιμία. Ο στόχος του είναι να βοηθήσει στη διάγνωση και την αντιμετώπιση τέτοιων διαταραχών.

 

 

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να παρέχει ένα εργαλείο αξιολόγησης που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των διατροφικών διαταραχών.

 

 

 

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο EDI-64 αποτελείται από 64 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται στα εξής: 1=Πάντα, 2=Συνήθως, 3=Συχνά, 4=Μερικές φορές, 5=Σπάνια, 6=Ποτέ

 

 

Βιβλιογραφία

Garner DM‚ Olmsted MP‚ Polivy J. 1983. Development and validation of a multidimensional Eating Disorder Inventory for anorexia nervosa and bulimia. International Journal of Eating Disorder 2: 15-34.

Garner DM. 1990. Eating Disorder Inventory – 2: Professional Manual. WPS: Los Angeles.

Garner (1991). Eating Disorder Inventory – 2: Professional manual. Odessa‚ Fl: Psychological Assessment Resources.

Paulo P. P. Machado‚ Sonia GoncËalves‚ Carla Martins and Isabel C. Soares. (2001). The Portuguese Version of the Eating DisordersInventory: Evaluation of its PsychometricProperties. European Eating Disorders Review‚ 9(1)‚ 43-52