Κλίμακα μεταγεννητικής κατάθλιψης του Εδιμβούργου [EPDS-10]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Μεταγεννητικής Κατάθλιψης του Εδιμβούργου (Endiburgh Postnatal Depression Scale [EPDS-10]) αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1980 από μία ομάδα Βρετανών ψυχιάτρων ως ένα απλό μέσο διαλογής για τη μεταγεννητική κατάθλιψη σε περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης, δηλαδή χρησιμοποιείται ως εργαλείο διαλογής για τον εντοπισμό κλινικά σημαντικών επιπέδων κατάθλιψης σε γυναίκες μετά τον τοκετό. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από ερευνητές που αναζητούν πληροφορίες σχετικά με παράγοντες που επηρεάζουν τη συναισθηματική ευημερία των νέων μητέρων και των οικογενειών τους.

Στόχος Κλίμακας

Η συγκεκριμένη κλίμακα δημιουργήθηκε με σκοπό να εντοπίζει τα κλινικά σημαντικά επίπεδα κατάθλιψης σε γυναίκες που μόλις έχουν γεννήσει. Πρόκειται για ένα όργανο αυτοαναφοράς το οποίο αξιολογεί την συμπτωματολογία της κατάθλιψης μετά τον τοκετό σε νέες μητέρες. Επιπλέον η δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει τους περιορισμούς άλλων καλά εδραιωμένων κλιμάκων κατάθλιψης.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Η κλίμακα περιλαμβάνει 10 προτάσεις των οποίων οι απαντήσεις δίνονται μέσω μιας κλίμακας Likert τριών διαβαθμίσεων από το 0 έως το 3 ανάλογα με την αυξημένη σοβαρότητα των συμπτωμάτων, με το 3 να δηλώνει το πιο σοβαρό σύμπτωμα. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν την ικανότητα γέλιου, την ανθοδονία, την ενοχή, το άγχος, τις κρίσεις πανικού, την πίεση, τις διαταραχές ύπνου, τη θλίψη, τα δάκρυα και τις αυτοκτονικές ιδέες. Οι συμμετέχοντες απαντούν στις προτάσεις σκεπτόμενοι πως ένιωσαν τις τελευταίες 7 ημέρες.

Στατιστική Ανάλυση

Η κλίμακα εξάγει μια τελική βαθμολογία η οποία προκύπτει ως άθροισμα των βαθμολογιών των 10 προτάσεων. Ανάμεσα στις 10 προτάσεις που περιλαμβάνονται στην κλίμακα υπάρχουν προτάσεις των οποίων η βαθμολόγηση είναι αντίστροφή. Επιπλέον κατατάσσεται η σοβαρότητα της κατάθλιψης των συμμετεχόντων σε βαθμολογίες διακοπής 10, 12 και 16 που αντιπροσωπεύει τα κατώτατα όρια για «κανονική», «ελαφρώς αυξημένος κίνδυνος», «αυξημένος κίνδυνος» και «έντονος κίνδυνος» για κατάθλιψη.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η Κλίμακα Μεταγεννητικής Κατάθλιψης του Εδιμβούργου έχει προσαρμοστεί και μεταφραστεί στα ελληνικά σύμφωνα με την διαδικασία της αντίστροφης μετάφρασης. Ο συντελεστής εσωτερικής συνέπειας Cronbach’s a για το σύνολο των προτάσεων είναι ίσος με 0,90.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: J. L. Cox, J.M. Holden και R. Sagovsky

Προσαρμογή: Λεονάρδου Α., Ζέρβας Ι. και Δραγώνα Θ.

Lee, D. T. S., Yip, A. S. K., Chiu, H. F. K., & Chung, T. K. H. (2000). Screening for postnatal depression using the double test strategy. Psychosomatic Medicine, 62(2), 258-263


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Κλινική Ψυχολογία