Ερωτηματολόγιο για την εμετοφοβία [EMETQ-13]

 

Ανάλυση

Το Ερωτηματολόγιο Εμετοφοβίας (EMETQ-13) είναι ένα εργαλείο αυτοαναφοράς που έχει σχεδιαστεί για την αξιολόγηση της σοβαρότητας και των επιπτώσεων της εμετοφοβίας, δηλαδή του φόβου του εμετού. Περιλαμβάνει ερωτήσεις για τη συχνότητα των σκέψεων σχετικά με τον εμετό, τον τρόπο αντιμετώπισης του φόβου του εμετού, τα συμπτώματα που συνοδεύουν τη φοβία, την ιστορία των συμπτωμάτων, τα πρότυπα εκδήλωσης της φοβίας, και τις μεθόδους διαχείρισης που έχουν χρησιμοποιηθεί. Η συνολική βαθμολογία υπολογίζεται στη συνέχεια για να παρέχει ένα συνολικό μέτρο της σοβαρότητας της εμετοφοβίας, με υψηλότερες βαθμολογίες να υποδηλώνουν μεγαλύτερα επίπεδα φόβου και εξασθένησης.

 

Στόχος

Το ερωτηματολόγιο για την εμετοφοβία συνήθως συλλέγει πληροφορίες σχετικά με το πώς η εμετοφοβία επηρεάζει τη ζωή και την ευημερία ενός ατόμου.

 

Βαθμονόμηση

Η κλίμακα του ερωτηματολογίου είναι σχεδιασμένη για να μετράει την σοβαρότητα του φόβου του εμετού και βαθμολογείται από μία κλίμακα από το 1=Διαφωνώ απόλυτα έως το 5=συμφωνώ απόλυτα.

 

Βιβλιογραφία

Boschen, M. J., & Veale, D. (2007). Development and validation of the Emetophobia Questionnaire (EmetQ). Journal of Anxiety Disorders, 21(3), 391-406. doi:10.1016/j.janxdis.2006.06.005

Veale, D., Murphy, P., Ellison, N., Kanakam, N., & Costa, A. (2010). Autobiographical memories of vomiting in people with a specific phobia of vomiting (emetophobia). Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 38(3), 297-311. doi:10.1017/S1352465810000063

Antony, M. M., Craske, M. G., & Barlow, D. H. (2006). Phobic disorders and panic in adults: A guide to assessment and treatment. American Psychological Association. ISBN: 1591471152