Κλίμακα Συναισθηματικής Γνωστικής [ECS-15]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Οι αναπτυξιακοί ψυχολόγοι που ακολουθούν τις θεωρίες του Piaget και του νεο-Piaget πιστεύουν ότι η παιδική ηλικία χαρακτηρίζεται από μια σειρά από διακεκομμένες γνωστικές εξελίξεις. Αυτή η αντίληψη προϋποθέτει ότι τα παιδιά ολοένα και πιο μεγαλύτερης ηλικίας θα πρέπει να είναι ικανότερα να αντιμετωπίζουν γνωστικά απαιτητικές εργασίες. Επιπλέον, αυτή η αντίληψη απαιτεί την ύπαρξη κάποιου βαθμού συνέπειας όσον αφορά την ηλικία κατά την οποία αναπτύσσονται συγκεκριμένες γνωστικές ικανότητες. Η Κλίμακα Συναισθηματικής Κογνιτίβης (Emotional Cognitive Scale – ECS) δημιουργήθηκε για να μετρήσει την κατανόηση των παιδιών σχετικά με τα δικά τους συναισθήματα, ρωτώντας τα πώς πιστεύουν ότι θα αισθανθούν σε ορισμένες δεδομένες καταστάσεις. Σημαντικό είναι ότι η κλίμακα επιτρέπει πέντε διαφορετικές ταυτόχρονες συναισθηματικές αντιδράσεις, ο καθένας από τους οποίους μπορεί να ποικίλει σε συναισθηματική φόρτιση και αξία. Σύμφωνα με τις αρχές του Piaget, η ECS έχει δείξει ότι διευκολύνει απαντήσεις με αυξανόμενη λεπτομέρεια καθώς τα παιδιά αναπτύσσονται και αποκτούν μεγαλύτερη κατανόηση των συναισθημάτων τους.

 

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να μετρήσει την ένταση και την αξία  πέντε διαφορετικών συναισθημάτων σε 15 διαφορετικά σενάρια σε παιδιά μικρής ηλικίας. Η ίδια η κλίμακα είναι ένα εργαλείο 5 σημείων σε μορφή συγκεκριμένου, οπτικού εφαρμοσμένου, με σκοπό να περιορίσει το γνωστικό και λεκτικό φορτίο στα παιδιά.

 

Βαθμονόμηση Κλίμακας

Η Κλίμακα ECS-15 αποτελείται από 15 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται με τα εξής: Θυμωμένος, Χαρούμενος, Λυπημένος, Φοβισμένος, Αγαπητικός

 

Βιβλιογραφία

Wintre, M. G., & Vallance, D. D. A. (1993). A Developmental Sequence in the Comprehension of Emotions: Multiple Emotions, Intensity, and Valence. Developmental Psychology, 30(4), 509-5. doi: 10.1037/0012-1649.30.4.509

Wang, Qi. (2003). Emotion situation knowledge in American and Chinese preschool children and adults, Cognition & Emotion, 17(5), 725-746.